Main content

Vraag

Een keer kreeg ik de diagnose bipolaire stoornis type 1 en bij een andere psychiater bipolaire stoornis type 2: raar maar waar. Wat zijn de verschillen tussen die twee?

Met dank voor uw antwoord.

Antwoord

Beste T,

Bij een bipolaire I stoornis is er ooit sprake geweest van een volledige manische episode, naast eventuele depressies. Bij een bipolaire II stoornis is er nooit een volledige manie geweest, allen een of meerdere hypomanische episoden naast depressies.

Het gaat dus om de ernst van de manische verschijnselen die ooit zijn opgetreden.

Vriendelijke groet, Ralph Kupka


Prof. dr. Ralph Kupka is hoogleraar Bipolaire Stoornissen bij het Amsterdam UMC, locatie VUmc, en psychiater bij GGZinGeest (Amsterdam) en Altrecht (Utrecht. Hij is voorzitter van het landelijk Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) en  Vice-President of Education van de International Society for Bipolar Disorders (ISBD).

Ralph Kupka werkt sinds 25 jaar in nationale en internationale onderzoeksconsortia op het gebied van bipolaire stemmingsstoornissen, en is eindredacteur van het eerste Handboek Bipolaire Stoornissen. Hij was voorzitter van richtlijncommissies en bestuurslid van AKWA, het kwaliteitsinstituut voor de GGZ.

Meer informatie over manie en depressie:

Meer informatie over de bipolaire stoornis:

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 63
Beantwoord door: Ralph Kupka op 18 februari 2019
  • Deel deze pagina: