Veel gezochte termen

Psychosenet publicaties

WRAP in Nederland – modelgetrouwheidsschaal WRAP

WRAP

WRAP staat voor Wellness Recovery Action Plan en is een waardevolle herstelmethode bij psychische ontwrichting.

WRAP is een instrument voor zelfonderzoek, een toevoeging aan alles wat je al weet van jezelf, wat werkt en wat je goed doet. Jij beslist wat je deelt, wanneer en met wie.

WRAP is voor iedereen die persoonlijke verantwoordelijkheid wil nemen voor het eigen welbevinden en erachter wil komen wat voor hem of haar werkt. WRAP werkt los van rollen en diagnostische kaders. Het is dus geen signaleringsplan of begeleidingsplan. En je kan met WRAP geen hulpverlening of medicatie vervangen.

Het WRAP-programma

Vijf sleutelbegrippen: hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, eigen ontwikkeling, opkomen voor jezelf en steun.

De zes actieplannen van WRAP:

1. Dagelijks onderhoudsplan
2. Triggers
3. Vroege waarschuwingstekens
4. Signalen van ontsporing
5. Crisisplan
6. Post-crisisplan

Deze schaal een hulpmiddel biedt dat zicht geeft op wat in de organisatie nodig is om WRAP goed neer te zetten, de juiste randvoorwaarden te scheppen, na te gaan of WRAP aan de juiste kwaliteitseisen voldoet en hoe die kwaliteit geborgd wordt.

Je kunt de Modelgetrouwheidsschaal WRAP hieronder downloaden.


WRAP (Wellness Recovery Action Plan) is in 1997 ontwikkeld door Mary Ellen Copeland, vanuit haar ervaring met psychische ontwrichting.

Meer lezen over WRAP?

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *