Veel gezochte termen

Wat is trauma

Auteur

Jim van Os

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Wat is trauma

Wat is trauma en hoe ontstaat trauma? Veel psychisch lijden komt door onverwerkte ervaringen. Het kan op ieder moment in het leven ontstaan.

Wat is trauma en hoe ontstaat het? Er is steeds meer aandacht voor de gevolgen van traumatische ervaringen. Veel psychisch lijden kan herleid worden tot ingrijpende ervaringen die nog niet geheel of goed verwerkt zijn.

Wat is Trauma?

Gevolgen van interpersoonlijk geweld en misbruik

Met name interpersoonlijk geweld en vormen van misbruik tijdens je jeugd kunnen belangrijk zijn als bron van lijden.

YouTube player
Animatie: Laat Trauma je niet verscheuren

Hoe ontstaat trauma?

Trauma kan op ieder moment in het leven ontstaan. Nare, heftige ervaringen vroeg in het leven geven relatief vaak aanleiding tot stapeling van trauma’s. Hierdoor ontstaat er een cluster van traumatische ervaringen.

Oorzaken

Je kunt bij zo’n cluster van gestapelde traumatische ervaringen bijvoorbeeld denken aan:

 • Chronische schulden
 • Aanhoudende bestaansonzekerheid
 • Geweld (emotioneel en/of  fysiek)
 • Getuige zijn van geweld en oorlog
 • Pesten
 • Opgroeien met verslaving
 • Verwaarlozing
 • Misbruik
 • Ernstige niet-erkende medische missers
 • Discriminatie
 • Onrechtvaardigheid
 • Chronische werkeloosheid

PsychoseNet helpt

PsychoseNet wil een bron zijn die je helpt bij bewustwording van traumatische ervaringen. We helpen je bij traumagerichte psycho-educatie en behandelwijzen bij het spectrum van tegenslag — pijn — trauma in de jeugd. Daar zijn de pagina’s in het hoofdstuk over trauma voor bedoeld.

Psychisch lijden door trauma

Als je te maken krijgt met een of meer van de factoren in het cluster, en onvoldoende weerbaarheid, krijg je later vaak te maken met psychisch lijden.

Ongeveer 30-40% van alle psychisch lijden bij jongvolwassenen komt voort uit blootstelling aan het cluster vroegkinderlijke tegenslag. De manifestaties van vroegkinderlijke tegenslag gaan dwars door de hele psychiatrie:

Het loopt allemaal door elkaar heen en gaat in elkaar over als gevolg van tegenslag en trauma’s. Misschien ben je je hier nog niet bewust van, en ben je op zoek naar verklaringen voor dingen in je die je niet begrijpt.

Complex trauma

Er is een verschil tussen eenmalig een auto-ongeluk meemaken als volwassene enerzijds, en als kind jarenlang slachtoffer geweest zijn van seksueel misbruik anderzijds. Om dit verschil duidelijk te maken spreekt men wel van ‘complex trauma’ als het gaat om ernstig vroegkinderlijk trauma.

Gelukkig is er meer aandacht voor de gevolgen van vroegkinderlijke tegenslag. Zo groeit de erkenning dat traumatische gebeurtenissen ook impact hebben op psychosegevoeligheid. Ook is er consensus dat er aandacht moet zijn voor de lichamelijke manifestaties van trauma, die te herleiden zijn tot de overlevingsstrategieën van het kind dat hiermee te maken kreeg.

We schreven een hoofdstuk over complex trauma waarin we er meer over vertellen.

Last van je ervaringen?

Heb je een vraag voor een psychiater of ervaringsdeskundige over trauma. complex trauma of (C-)PTSS? Wil je chatten met een chatprofessional met eigen ervaring? Je bent welkom.

De hulplijnen van PsychoseNet

Klik op een button voor meer informatie.

Meer lezen over goede zorg?

Heb je een vraag?

Onze experts beantwoorden jouw vraag in het online Spreekuur van PsychoseNet. Gratis en anoniem.

Verder lezen over goede zorg en GGZ?

Onderstaande boeken zijn geschreven door hoogleraar Jim van Os. In deze eerlijke boeken lees je meer over psychose, trauma, de nieuwe GGZ, herstel en veel meer.