Veel gezochte termen

Psychosenet animatie

Auteur

Jim van Os

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Hoe kom ik van de medicatie af?

Hoe kom ik van medicatie af? - Een PsychoseNet animatie

Hoe kom ik van de medicatie af? Als je een psychose hebt krijg je medicijnen om je psychose te onderdrukken. Als de psychose voorbij is wil je hier zo snel mogelijk weer van af. Maar hoe? In deze animatie gaan we in op de do’s en don’ts bij het gebruik van medicatie en bij het stoppen met medicatie.

Bij de behandeling van een psychose, manie, depressie of trauma wordt soms medicatie voorgeschreven.

Ieder mens reageert anders op medicatie.

Voor de één werkt een middel, voor de ander levert het vooral bijwerkingen op

De één ervaart geen problemen met afbouwen, de ander heel veel. Een standaardmanier om medicijnen af te bouwen is er dan ook niet. Wel zijn er gemeenschappelijke ervaringen, basale onderzoeksresultaten en relevante informatie die behulpzaam kunnen zijn bij het afbouwproces.

YouTube player
Animatie: Hoe kom ik van de medicatie af?

Voor iedereen geldt: bouw nooit op eigen houtje af en overleg dit altijd met je arts en/of behandelaar

‘Cold turkey’ stoppen met medicatie kan ernstige onttrekkingsverschijnselen veroorzaken en tot heftige psychotische en/of stemmingsklachten leiden. En ook als je langzaam afbouwt: ga niet door als je merkt dat er ernstige onttrekkingsverschijnselen  optreden. 

Een klein beetje onttrekking is te verwachten, maar bij ernstige onttrekking moet je niet doorgaan. In dat geval moet je eerst stabiliseren en daarna bekijken of je door wil gaan (maar bijvoorbeeld langzamer), of dat je voorlopig blijft op de dosis die je hebt bereikt.

Heb je een vraag?

Onze experts beantwoorden jouw vraag in het online Spreekuur van PsychoseNet. Gratis en anoniem.

Op deze pagina’s kun je meer over het afbouwen van medicatie lezen:

Ken je de hoofdstukken van PsychoseNet al?

De professionals van PsychoseNet schreven deze hoofdstukken met betrouwbare, hoopgevende informatie.

 Psychose is de staat waarin iemand de wereld waarneemt door de bril van zijn eigen angstige, spirituele of andere emoties, en daar zó intens in opgaat dat andere mensen het niet meer kunnen volgen. Het is een staat waarin alles om je heen zwanger is van persoonlijke betekenis.
Is de energiehuishouding te laag afgesteld, dan ben je somber en kun je niets (depressie). Als de energiehuishouding te hoog is afgesteld barst je van de energie, dan doe je veel en voelt het alsof je alles kunt (manie of hypomanie).
Contact hebben met mensen en je verhaal vertellen helpt om weerbaarheid tegen depressie op te bouwen, om te stimuleren en om je leven (opnieuw) vorm te geven.
Hoe je de wereld en de mensen om je heen beleeft is anders. Het kan heel moeilijk voor je zijn om andere mensen te vertrouwen en veilige relaties met andere mensen te ontwikkelen. Je bekijkt de wereld door een hele andere bril dan iemand die een veilige jeugd heeft gehad.
Bij de behandeling van een psychose, manie, depressie of trauma wordt soms medicatie voorgeschreven. Het is verstandig om samen met je behandelaar door de tijd te blijven monitoren of afbouwen of verminderen van je medicatie mogelijk is.
Herstellen is lastig. Waar het om gaat is dat de persoon en zijn naasten bijgestaan worden bij een persoonlijk en vaak moeilijk proces van leren om zoveel mogelijk ‘je ding’  te kunnen doen ondanks de kwetsbaarheid.
Welke behandelingen zijn mogelijk als je te maken hebt met psychose, trauma of stemmingsklachten? En welke behandeling past het beste bij jou? Dit kan een behoorlijke zoektocht zijn.
De omgeving kan veel voor iemand betekenen.  Naasten hebben net zo hard ondersteuning nodig, bijvoorbeeld van een familievertrouwenspersoon of familie-organisatie.
Psychische klachten en verslaving gaan vaak hand in hand. Kan een verslaving ontstaan door psychische klachten? Kan middelengebruik psychische klachten of klachten verergeren? We vertellen je er meer over in dit hoofdstuk.
Alles over Psychose
Alles over Bipolariteit
Alles over Depressie
Alles over Trauma
Alles over Medicatie
Alles over Hulp en Herstel
Alles over Behandeling en Zorg
Alles over Naasten
Alles over verslaving
previous arrow
next arrow