Veel gezochte termen

Psychosenet boeken

Zelfregulatie, ontwikkeling en herstel, schrijft Jaap van der Stel, gaat over het vermogen om het psychisch functioneren te beïnvloeden.

Auteur:

Jaap van der Stel

Uitgever:

Swp, Uitgeverij B.V.

Verschijningsdatum:

16 december 2013

Zelfregulatie, ontwikkeling en herstel – Jaap van der Stel

“Zelfregulatie is datgene wat mensen tot mens maakt”, schrijft Jaap van der Stel. Het betreft hun vermogen hun psychisch functioneren – in het bijzonder hun zelf – te kunnen beïnvloeden: Zelfregulatie, ontwikkeling en herstel.

Daardoor kunnen zij, samen met anderen, steeds complexere en verder weg liggende doelen bereiken. Zelfregulatie impliceert beïnvloeding van cognitieve, emotionele en motivationele processen en de regulatie van het gedrag.

Zelfregulatie ontwikkelen doe je zelf

Het ontwikkelt zich in fasen. Tot ver in de volwassenheid verwerven mensen op dit vlak nieuwe competenties. Als zij daarin gehinderd worden, bijvoorbeeld door sociaal isolement of beperking van hun autonomie, kunnen allerlei somatische, psychische en sociale problemen ontstaan. Bij de oplossing van deze problemen is steun van anderen vaak essentieel.

De hulp leidt echter vaak pas tot opmerkelijk en duurzaam herstel als mensen geholpen worden het niveau van hun zelfregulatie te verhogen. Maar louter leunen op steun van anderen is niet voldoende. In zekere zin hebben mensen de sleutel in handen om hun problemen zelf op te lossen: het verbeteren, versterken of herstellen van de zelfregulatie doe je uiteindelijk zelf.

Van theorie naar praktijk

Zelfregulatie, ontwikkeling en herstel bespreekt de achtergronden van zelfregulatie vanuit biologisch, psychologisch en sociaal perspectief. Het eerste deel gaat in op de kenmerken van zelfregulatie. Het verduidelijkt hoe problemen in de ontwikkeling van zelfregulatie in het dagelijks leven manifest worden. Het tweede deel gaat in op de vraag of en hoe problemen met de zelfregulatie kunnen worden hersteld. Het accent ligt op wat mensen zelf daaraan kunnen bijdragen.

Zelfregulatie in de maatschappij

Door de focus te leggen op zelfregulatie draagt dit boek bij aan de discussie over zaken als persoonlijk en maatschappelijk herstel, zelfmanagement, eigen kracht en het zelf regie nemen over de zorgverlening.

Over de auteur

In 1995 promoveerde Jaap van der Stel cum laude in Utrecht tot doctor in de sociale wetenschappen op een proefschrift over de geschiedenis van de drankbestrijding en alcoholhulpverlening in Nederland. In 2009 promoveerde hij bovendien in Leiden tot doctor in de geneeskunde op een proefschrift over de zoektocht naar de determinanten en mechanismen van psychische stoornissen.


Jaap van der Stel (1953), andragoloog, werkte van 1981 tot 1991 in de verslavingszorg. Van 1991 tot 1999 was hij hoofd preventie bij de Riagg. Sinds 2000 is hij als senior-onderzoeker werkzaam bij GGZ inGeest. Vanaf 2009 is hij tevens verbonden aan de Hogeschool Leiden, vanaf 2010 in de functie van lector Geestelijke Gezondheidszorg.

Ook van deze auteur op PsychoseNet:

Meer lezen over dit onderwerp?

Heb je een vraag?

Onze experts beantwoorden jouw vraag in het online Spreekuur van PsychoseNet. Gratis en anoniem.

Verder lezen over goede zorg en GGZ?

Onderstaande boeken zijn geschreven door hoogleraar Jim van Os. In deze eerlijke boeken lees je meer over psychose, trauma, de nieuwe GGZ, herstel en veel meer.