Veel gezochte termen

Psychosenet blog

Auteur

Bram-Sieben

Bram-Sieben schrijft maandelijks een bijdrage voor Psychosenet. Hij is actief voor patiëntenvereniging Anoiksis. Ook is hij als  onderzoeksmedewerker betrokken bij HAMLETT en OPHELIA. Dat zijn twee grote Nederlandse onderzoeken naar het gebruik en afbouw van anti-psychotische medicijnen.

Brams kennismaking met de wetenschap – Elena Cool

Bram Sieben interviewt Elena Cool - Maag - darm

Als gastblogger levert Bram-Sieben maandelijks een bijdrage aan PsychoseNet. Hij is al jaren actief voor patiëntenvereniging Anoiksis, de vereniging van mensen met een psychosegevoeligheid. Veel plezier met het lezen van dit blog. Dit is een interview met Elena Cool over haar onderzoek naar Maag-darmklachten bij psychose.

Bram-Sieben: “Mijn blogs hebben als doel om meer bekendheid te geven aan wat er binnen het onderzoeksveld gebeurt rondom psychoses. Er is ook ruimte voor de persoonlijke kanten van de onderzoekers.


Dit interview was met een jonge onderzoekster, Elena Cool, een bachelorstudente geneeskunde uit Groningen. In haar laatste bachelorjaar heeft ze vrijwillig een onderzoek gedaan voor Iris Sommer naar maagdarmklachten bij mensen met psychose en bipolaire stoornis. Het was een pilot project van een half jaar. Dit jaar gaat Elena een tussenjaar tegemoet waarin ze onder andere in haar eentje wil reizen naar Midden Amerika om zichzelf beter te leren kennen. Verder werkt ze in een studentenpool voor allerlei klussen in het ziekenhuis. Nu is ze nu nog actief voor het pilot project en daar is ze als volgt ingerold.

Maagdarmklachten onderzoek bij psychose

Elena gaf aan interesse te hebben in het GUTS-onderzoek, een onderzoek waarbij wordt gekeken naar het effect van probiotica bij mensen met een bipolaire of psychotische stoornis. Ze wilde graag wat doen voor deze studie. Via Jenny Borkent (van een eerdere blog) kon ze daarvoor aan de slag. Bij de deelnemers van Jenny’s onderzoek was al informatie verzameld over maagdarmklachten. Elena heeft voor deze mensen een controlegroep gezocht zonder deze psychische klachten en daarbij vragenlijsten over maagdarmklachten afgenomen. Zo heeft ze van 46 mensen met een bipolaire stoornis, 20 mensen met een schizofrenie spectrum stoornis en 66 controles informatie over maagdarmklachten verzameld en die met elkaar vergeleken. In dit onderzoek is Elena eerst vooral aan het kijken wat er in de praktijk voor klachten zijn. Kennis vergroten om een beter beeld te krijgen van de situatie. Om dit beter in kaart te kunnen brengen zoekt ze nog extra deelnemers.

Mogelijke uitkomsten

Mochten er genoeg deelnemers zijn, dan kan ze de maagdarmklachten mogelijk ook in verband brengen met soort antipsychotica medicatie. Antipsychotica kunnen ook maagdarmklachten geven, zoals constipatie. Uiteindelijk hoopt ze dan iets te vinden wat met de keuze voor antipsychoticum of met bijvoorbeeld pre of probiotica kan worden aangepakt. Dat laatste als er in het immuunsysteem relaties worden gevonden met de maagdarmklachten. Data uit het immuunsysteem komen ook uit het onderzoek van Jenny.

Voorlopige resultaten

Voor de resultaten is er gekeken naar de mate van klachten die mensen aangaven op een 7 puntschaal. En de gemiddelden, standaardafwijking tot het gemiddelde en significante verschillen werden daaruit berekend. Er werden in totaal significant hogere scores voor de opgetelde klachten gerapporteerd in de bipolaire en schizofrenie groep ten opzichte van de controle groep. Bij de mensen in de schizofreniegroep waren er vooral meer refluxklachten, zoals zure oprispingen. Dat is ook eerder in literatuur zo gevonden. De vier andere categorieën, diarree, verstopping, indigestie en buikpuin waren juist in de bipolaire groep meer aanwezig. De resultaten konden nu nog niet significant in verband worden gebracht met markers van het immuunsysteem.

Extra deelnemers

Elena wil graag haar deelnemersgroep vergroten om haar onderzoek te versterken en om de relatie tussen medicatie en maagdarmklachten verder te onderzoeken. Mocht je psychosegevoelig zijn en mee willen doen, dan kan je online een vragenlijst invullen. Alle vragen in deze vragenlijst zijn optioneel, dus als je iets niet wilt invullen is dat niet erg. Daarnaast is de vragenlijsten helemaal anoniem. Invullen kan via deze link.

Elena en mentale gezondheid

Elena heeft niet eerder met deze doelgroepen, of in de psychiatrie gewerkt.  Ze vind het zelf belangrijk goede dingen te doen, lief te zijn voor de mensen en te proberen een positief effect op de mensen om haar heen te hebben. Ze ziet zichzelf als vrij stabiel, maar heeft als elk mens af en toe wel kleine dipjes. Als ze gestrest is helpt voor haar het maken van lijstjes, om overzicht te krijgen, haar weer op de rit. Ze weet nu nog niet of ze ook echt de psychiatrie kant op wil na haar studie.

Haar motto is: Probeer bij de dag te leven: doe wat je per dag kan doen en probeer daar ook vrede mee te hebben.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *