Veel gezochte termen

Psychosenet blog

Auteur

Jim van Os

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Het Dilemma van Euthanasie bij Psychisch Lijden

Prof. dr. Jim van Os: Euthanasie is bij ernstig psychisch lijden onder strikte voorwaarden gelegaliseerd. Zou de GGZ niet meer moeten bieden?

Jim van Os: “Als professional werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg heb ik in de loop der jaren meerdere jonge mensen diep in de put zien raken, met een aanhoudende wens voor euthanasie. Deze ervaringen hebben mij aan het denken gezet. Mijn gevoelens over het proces rond euthanasie en de regelgeving in Nederland zijn complex geworden”.

In ons land is euthanasie onder strikte voorwaarden gelegaliseerd

Ook bij ernstig psychisch lijden. Het idee hierachter klinkt misschien humaan, maar de praktijk is vaak hartverscheurend en roept belangrijke ethische vragen op. Jonge mensen, vaak met een achtergrond van heftige trauma’s, komen soms tot de overtuiging dat de dood de enige uitweg is. Eenmaal verankerd, lijkt deze overtuiging soms een obsessieve vorm aan te nemen, vooral omdat de optie van euthanasie wettelijk toegankelijk is.

De aard van menselijk gedrag is fundamenteel onvoorspelbaar. Mensen zijn plastisch en veranderlijk; het leven kan ons vormen en hervormen op manieren die we niet altijd direct begrijpen. Onder invloed van zware levensgebeurtenissen, zoals mishandeling of misbruik in de kindertijd, kunnen individuen zichzelf afschrijven en het leven als ondraaglijk gaan beschouwen. Donkere stemmingen, krijsende stemmen in het hoofd, en diepe existentiële angsten kunnen het leven ondraaglijk maken.

Vermogen voor verandering kan leiden tot herstel

Toch heb ik keer op keer gezien hoe hetzelfde vermogen voor verandering kan leiden tot herstel, zelfs vanuit de donkerste diepten. Het probleem met de huidige praktijk is dat wanneer euthanasie eenmaal op tafel ligt, het traject soms niet langer lijkt te gaan om het uitproberen van verschillende therapieën, maar om het voldoen aan een procedure.

Neem bijvoorbeeld een jonge vrouw van 21 jaar die ik ken

Voordat zij toestemming kreeg voor euthanasie, moest zij eerst drie verschillende “evidence-based” protocollaire behandelingen ondergaan: één voor haar eetstoornis, één voor dwangstoornis en nog één voor depressie.

Deze behandelingen werden uitgevoerd door professionals die van elkaar niet wisten en met wie zij geen persoonlijke klik had. Haar onderliggende probleem – diepe zelfhaat door misbruik – werd in geen van deze therapieën werkelijk aangepakt. Nu, drie jaar later, zit zij nog steeds in een soort limbo, onzeker over haar besluit om de euthanasie door te zetten.

Dit brengt ons bij de vraag of de GGZ niet meer te bieden heeft

Of zou moeten bieden. Een proces van hoop en verbinding, waarbij de therapie niet per se lineair of evidence-based hoeft te zijn, maar menselijk, volhardend en zo lang als nodig. Een benadering waarbij de unieke behoeften van een persoon centraal staan en waarbij heling wordt nagestreefd.

Als samenleving, en zeker binnen de geestelijke gezondheidszorg, moeten we kritisch blijven over hoe we omgaan met de optie van euthanasie bij psychisch lijden. Het is tijd voor een diepgaand gesprek over hoe we werkelijk kunnen bijdragen aan het herstel van mensen die het meest kwetsbaar zijn. We moeten ons blijven afvragen: doen we genoeg? En belangrijker nog: bieden we de juiste soort hulp?

Verder lezen over euthanasie?

Heb je een vraag?

Onze experts beantwoorden jouw vraag in het online Spreekuur van PsychoseNet. Gratis en anoniem.

Verder lezen over goede zorg en GGZ?

Onderstaande boeken zijn geschreven door hoogleraar Jim van Os. In deze eerlijke boeken lees je meer over psychose, trauma, de nieuwe GGZ, herstel en veel meer.

Reacties

8 reacties op “Het Dilemma van Euthanasie bij Psychisch Lijden”

 1. Jos

  Beste Jim en lotgenoten,

  Ik ben blij met jullie schrijven! Ik ken de diepte van depressies en ben goddank met steun van ggz-hulpverleners, medicatie, mijn vrouw, kinderen en familie en vrienden aardig hersteld. Mijn zoon na 10 jaar zoeken ook, mijn zus niet.
  Zelfdoding (via euthanasie) is vaak te voorkomen wanneer naasten (hulpverlener of familie of vrienden) met welgemeende menselijke warmte kunnen volharden in het aanbieden van passende zingeving, en ontwikkelmomenten. Waar er weinig steun uit eigen kring aanvullend mogelijk is, schiet de huidige professionele hulp dikwijls tekort bij gebrek aan (goed) personeel, een nare tragedie helaas. Gelukkig is er ook veel goed personeel. Een mentaliteit van ‘Blijven proberen’ zonder verwijten te maken zelfs in geval van gebrekkige middelen is wezenlijk om iemand weer het gevoel te laten ontdekken dat hij of zij in wezen ondanks (ernstige) beperkingen onvoorstelbaar de moeite waard is en ook weer kostbaar voor anderen kan zijn. Iets proberen uit te stralen .. elkaar te laten ontdekken ‘wat onvoorwaardelijke liefde heet’; hoe onmogelijk dat ook lijkt. Vroeger heette ‘dat’ een goddelijke deugd (of genade). Als je dit bent vergeten, of geen kansen geeft in je leven, heb je nog een lange weg te gaan. Een leven zonder (periodiek) lijden is een valse voorstelling van reclame! Een leven dat zin ontdekt ondanks lijden wordt hoopvol…een kiem van herstel en weer opleven met wat je hebt.

 2. Lucas ten Harkel

  Jim ik ben je dank verschuldigd voor je moedige schrijven over euthenasie.
  Ja, er is hoop, mits men weer de mens centraal gaat stellen en z’n eigen onmacht kan erkennen en toch niet opgeeft
  Een van onze dochters heeft meerder psychoses gehad en is er toch weer bovenop gekomen
  Een vriendinnetje van haar heeft veel psychiatrische hulp gehad en kwam uit een gedeeld gezin. Uiteindelijk heeft ze geprobeerd zichzelf met benzine te overgieten en in brand te steken, toen dat niet lukte is ze het traject van euthenasie ingegaan en heeft zo haar leven beëiendingd
  Dit had volgens mij nooit moeten gebeuren. Een jong leven met alle mogelijkheden is geeindigd

 3. Jerome

  Beste Jim,

  Als iemand die hersteld is van ernstig psychiatrisch leed, heb ik een uitgesproken mening over dit onderwerp.

  Het leven is waardevol en het kan de moeite waard zijn om te wachten op herstel, ook al “zie je het op dat moment niet meer zitten”.

  Men kan echter nooit van buitenaf inschatten hoe zwaar het leed op een bepaald moment is voor iemand. Soms is het zo erg, dat dood op dat moment de enigste verlichting kan geven, zelfs al is er kans op herstel.

  Soms blijkt ook na jaren proberen dat alle tot nu toe aangeboden interventies amper iets verbeteren. Hoewel trauma vaak een luxerende factor is, is het bij lange na niet het enigste wat psychisch leed veroorzaakt.

  De GGZ faalt hierin. Het faalt om breder te kijken dan haar conventiole behandelingen. En zolang dit gebeurd, zullen er mensen zijn die beter af waren geweest als ze nooit waren geboren.

  Ik ben genezen van ernstige familiaire schizofrenie. Ik heb dit gedaan door specifieke voeding- en suppletieinterventies. Het zal me een worst wezen of “dit al bewezen is”. Elke dag is een zegen en ik geniet nu met volle teugen van het leven. De rust in mijn hoofd, de kleine dingen.

  Maar ik heb de helft van mijn jaren moeten wijden aan het zoeken naar bovenstaande oplossingen. Ik heb me te pletter gezocht totdat ik het vond. Van methylatie verbetering tot microbioom verandering.

  Ik zou dit proces nooit nogmaals willen doorlopen. Als ik op dat moment de optie had gehad om het leed te beeindigen, had ik het onmiddelijk gedaan.

  Niemand “wil” dood, maar er zullen veel betere behandelingen moeten komen, wil er van mensen zoals mij gevraagd worden om dit level van lijden vol te houden.

 4. Alonie

  Hoi Jim,

  Wat fijn dat je dit onderwerp ook bij de hoorns pakt. Het lijkt me voor behandelaars heel moeilijk om tegen te komen, die worsteling om wel of niet dit soort stappen te nemen. Hoe zou het zijn als de optie er überhaupt niet was geweest?

  Het is toch ook gek, de GGZ is groter en groter geworden. Het aanbod van hulp en (alternatieve) behandelingen en coaches daarbuiten is nog groter. Met daarnaast alle mogelijke zelfhulp via boeken, Digital learning, apps, hulpmiddelen, supplementen etc.

  Echter het psychisch lijden en het aantal suicides, suicidepogingen met dus ook euthanasieverzoeken is alleen maar toegenomen.
  Trauma‘s worden meer en meer doorgegeven en het opvangen van pijn angst en verdriet kunnen we steeds minder goed. Mag dat er dan niet meer zijn?

  Mensen staan vaak alleen of slechts gezien als een mooi digitaal plaatje. Niet als medemens, zoals je bent, prima. Er echt voor elkaar er zijn, ‚succesvol‘ of simpelweg overlevende‘ dat is vreselijk lastig geworden. Misschien hebben we teveel geld en mogelijkheden waardoor we de kern van ons leven vergeten.

  Is het niet tijd dat we naar onze samenleving als geheel gaan kijken? Het kan ook allemaal wat simpeler, maar dat lijkt ingewikkeld.

  Dat we nu hier in Nederland steeds meer ons bezighouden met euthanasie is toch een symptoom, of misschien wel een noodgreep…
  Een noodgreep van een samenleving die de basis een beetje kwijt is.

  Wees lief, klinkt misschien te makkelijk 😉

  Grz Alonie

  1. Jim van Os

   Hey Alonie, precies dit is de paradox! We leven steeds langer, maar we zijn ook steeds zieker, psychisch én lichamelijk.

   Wat we moet dus meer doen aan gezondheidsdbevordering naast ziektebestrijding.

   Die tak van sport heet public mental health.

   Daar gaan onze GEM social trials over….

   https://www.psychosenet.nl/gem/

 5. Nanno

  Beste Jim,

  De huidige GGZ schiet inderdaad tekort in de behandelingen. Het is allemaal gebaseerd op oplappen met wat pleisters en wat verband. Je opnieuw leren lopen als het been ernstig is beschadigd, opereren kan en doet de GGZ niet. Zie dit als symbolisch…

  Mijn zijn, mijn ziel, mijn persoonlijkheid heeft ernstige schade opgelopen. Die schade is niet te herstellen door de GGZ en haar hulpmiddeltjes. Erger nog, de aanpak door de GGZ maakt het trauma vaak nog erger, waardoor de wond in het been is gaan ontsteken en uiteindelijk is het been niet meer te redden en sterft af…

  Ik dacht als kind al na over de dood en heb meerdere pogingen gedaan in het leven omdat het rugzakje een huifkar werd. Binnen de huidige GGZ wordt er maar 1 ding uit die huifkar genomen om aan te werken.
  Elk mens wat lijd zoekt naar verlossing, maar vele ervaren juist steeds meer verstrikt te raken door de hulp die aangereikt wordt.

  Ik wens ook niet meer langer te leven, het is niet meer te herstellen. Het been is inmiddels geamputeerd en het lijf zit nog vol met open wonden. De kans dat er iemand in die wond prikt is aanzienlijk en ze doen elke dag pijn. Leg de pijlen meer op de wens van euthanasie dan dat je nog van alles probeert om te herstellen of verzin de uitvinding van de eeuw om deze groep mensen met vroegkinderlijke trauma’s werkelijk van hun pijn te verlossen.

 6. Net als iedereen wil ik graag onmiddellijk heldere, kant en klare oplossingen. Maar dat is in mijn belang, misschien niet in het belang van anderen. Zoals dit arme, arme meisje.
  (Waarschijnlijk zelfs niet in mijn belang.)

  De eerste wet van favoriete schrijver M. Scott Peck luidt: het leven is moeilijk. Zijn tweede wet: het leven is complex.

  1. Ellen

   Ik voel hoop als ik artikelen als deze lees. Het gesprek hierover is volgens mij heel erg nodig.
   Ja, de voorstellen die je aan het einde van je betoog doet, klinken heel erg goed, maar ik denk dat zolang de zorgverzekeraars nog een grote stem hebben in het bepalen welke behandelingen vergoed worden, het moeilijk is om de mens echt centraal te stellen. Moeilijk, niet helemaal onmogelijk.
   Ten tweede wil ik aansluiten bij een opmerking van iemand anders die reageerde, over dat het ook een probleem is van de samenleving. Ik heb zelf jaren geworsteld en was intussen zover dat ik heel blij was dat ik eerder te bang was om toe te geven aan mijn doodswens. Maar nu loop ik weer vast en loop daarbij ook tegen de normen in de samenleving aan. Het moeten, het almaar door, door, door en meer, meer, meer. Hoe ik daar uit stap op een manier die recht doet aan mezelf, maar waarmee ik ook mijn eten en huis kan betalen, zie ik niet. Hoewel ik ervaar dat het leven ook heel mooi is, maakt dit toch dat de wens om eruit te stappen weer met regelmaat mijn hoofd overneemt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *