Veel gezochte termen

Psychosenet blog

Auteur

Russel Cummins

Russel Cummins is ervaringswerker, persoonlijk begeleider, kwartiermaker ervaringsdeskundigheid, teamcoach en organisatie adviseur in de GGZ.

Herstelverhaal Russell Cummins

Russell Cummins - herstelverhaal en gedicht

Russell Cummins is ervaringsdeskundige. Hij heeft meerdere opnames gehad voor zijn psychosegevoeligheid en werkt nu in de GGZ. “In mijn optiek is iedereen hier vrij in. Men geeft mij, of niet.” Lees het in dit herstelverhaal van Russell Cummins.

 Bij sommigen bekend heb ik tussen 1982 en 1992 drie psychoses doorleefd en ben ik bij elkaar 3 jaar psychotisch geweest waarvan één periode van twee jaar aansluitend psychotisch, dakloos en zwervend (mijn  “walkabout” – spirituele zoektocht). Ik ben nu dus 30 jaar psychose vrij. Momenteel acht ik mijzelf volledig hersteld van de aandoening schizofrenie.

In de GGZ werk ik nu 14 jaar

Tijdens deze periode tot nu toe heb ik ervaring opgedaan met ambulant en klinisch werk met patiënten, train ik teams, geef gastcolleges, heb ik projectmatig en beleidsmatig gewerkt, vervul ik een bestuursfunctie en ben ik betrokken bij meerdere wetenschappelijke onderzoeken. Dit en overige werkzaamheden zowel als innovatie; dit alles dus vanuit ervaringsdeskundig perspectief.

Nadat ik zo’n tien jaar gewerkt en getoetst was binnen de GGZ..

besefte ik op een dag plotsklaps dat mijn waarneming blijkbaar weer klopte. De schade van de ervaring van volledig uit mijn mens zijn gezet geweest te zijn in de tien jaren dat ikzelf ook met bovenstaande worstelde en 10x opgenomen was geweest om tussendoor te herstellen. Mijzelf dus alles nog herinnerend (!) ben ik vervolgens mijn ervaringen gaan herijken. Mede met de professioneel opgedane kennis ben ik een aantal zaken uit mijn psychotische jaren waar ik nog steeds over twijfelde gaan loslaten. Andere delen, zoals het spirituele gedeelte, ben ik echter extra gaan koesteren. Heb deze vervolgens verder verinnerlijkt tot op mijn basis. Niet alles wat ik in de psychotische jaren meemaakte was onzin…. (spiritualiteit; “check”).

Mijn honger naar kennis

Deze ervaringen moest ik verwerken en vervolgens heb ik ze gedeeld waarop ik meer kennis opnam. Als persoonlijke drive is dit een soort perpetuum mobile voor mij, het voedt zichzelf en geeft mij dus veel energie door energie te delen. Ingebouwd heb ik de volgende tweaks, ik heb geen verwachting naar de ander. In mijn optiek is iedereen hier vrij in. Ik ben een gever. Men geeft mij, of niet. Verder deel ik geen schuldgevoelens uit, maar ik slik ze ook niet door, accepteer dit niet. Als manipulatiemiddel is het namelijk te vaak op mij toegepast geweest.

Dit zijn een paar voorbeelden hoe ik mijn eigen mindset handhaaf

en hoe mijn ‘zijn’ en handelen naar mijn eigen keuze wordt beïnvloed. Dit alles gewetensvol spiegelend met gekozen naasten, maar door zelfreflectie zeker ook zelfvoorzienend. Dit is geen wishfull thinking, meer een blik in mijn “keuken”(denkpatronen).

Op het diepste punt van mijn psychoses was mijn ego, mijn persoonlijkheid, volkomen gewist, weg. Er bleef slechts een “hogere “ functie intact, mijn gewetensfunctie. Ik ben met een 100% schoon strafblad uit twee jaren psychotische dakloosheid gekomen.

Als schizofreen ben ik verbrijzeld,

zoekend naar de scherven

Ieder fragment van waarde,

Van wat kan zijn geweest.

Het “vel” trilde,

de kosmos bewoog.

Alles in 1,

overspoeld door het geheel.

Vechtend voor de gloeiende kool,

in het diepst van de ziel

Afbeelding: Ilvy Maijen

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *