Veel gezochte termen

Alles over naasten

Auteur

Jim van Os

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Familie vertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon is er ter ondersteuning van familie, naasten en vrienden van mensen met psychische problemen.

De familievertrouwenspersoon is er ter ondersteuning van familie, vrienden en andere naasten van mensen met psychische problemen die in behandeling zijn of komen.

Wat kan de familievertrouwenspersoon betekenen?

Als iemand uit de directe omgeving psychische en/of verslavingsproblemen heeft, heeft dat vaak ook veel invloed op  familie en naasten.

Een familievertrouwenspersoon (FVP) kan ondersteunen door:

 • Voorlichting te geven
 • Een luisterend oor te bieden
 • Advies te geven

De belangrijkste taak van een FVP is om ervoor zorgen dat er een goede samenwerking is tussen cliënt, hulpverlener(s) en naasten. Daarnaast is de FVP er ook om de positie van familie en naasten te versterken.

Vertrouwelijk en onafhankelijk

Gesprekken met een FVP zijn vertrouwelijk en besproken onderwerpen mogen niet met anderen worden gedeeld, tenzij hier nadrukkelijk toestemming voor is gegeven.

Elke familievertrouwenspersoon is verbonden aan de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) en werkt altijd onafhankelijk van een zorginstelling.

De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen heeft een animatie gemaakt voor naasten van mensen met ernstige psychische aandoeningen die te maken hebben met een zorgmachtiging of crisismaatregel. De animatie laat zien wat een familievertrouwenspersoon voor hen doet en met welke vragen een naaste bij een familievertrouwenspersoon terechtkan.

YouTube player

Ondersteuning van naasten door familievertrouwenspersoon

Ben je een vader, moeder, partner of een andere belangrijke naaste van iemand:

 • Die verplichte zorg ontvangt met een zorgmachtiging of crisismaatregel
 • Voor wie een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt voorbereid
 • Die is opgenomen op een afdeling waar ook verplichte zorg wordt gegeven

Dan kan de familievertrouwenspersoon je helpen.

De familievertrouwenspersoon:

 • Zoekt samen met je de knelpunten in de zorg en mogelijke oplossingen daarvoor
 • Geeft advies geeft over hoe je als familie of vriend kunt  bijdragen aan het herstel van je naaste
 • Ondersteunt in het contact met de hulpverleners en behandelaar
 • Bemiddelt als je een conflict heeft met de behandelaar of instelling
 • Staat je bij het indienen van een klacht

Neem een kijkje op de website

De website Familievertrouwenspersonen.nl kan je helpen bij het vinden van een familie vertrouwenspersoon.

Op zoek naar een familie vertrouwenspersoon?

Via de contactpagina van Familie Vertrouwens Personen kan je contact leggen. Ze kunnen je verder helpen.

Ken je de mini-College’s van PsychoseNet al?

Bekijk ook de PsychoseNet college’s van Jim van Os over zorg en herstel, van depressie tot psychose.

Mini-college: Wat is het ecosysteem mentale gezondheid (GEM)
Mini-college: Wat is het ecosysteem mentale gezondheid (GEM)
Mini-college: Mini-college: Waarom moeten we af van diagnoses als depressie? door Jim van Os
Mini-college: Wat heb je nodig voor een goede behandeling?
Mini-college: Wat betekenen de DSM-diagnoses die bij psychose gesteld worden?
Mini-college: Wat is het probleem met de diagnose schizofrenie?
Mini-college: Wat is psychisch lijden – en wat doe je er aan?
Mini-college: Mini-college: Waarom moeten we af van diagnoses als depressie?
Mini-college: Wat heb je nodig voor een goede behandeling?
Mini-college: Wat is psychisch lijden en wat doe je er aan?
previous arrow
next arrow

Wil je PsychoseNet steunen?

Wordt donateur en help ons om mooie projecten te realiseren.