Veel gezochte termen

Psychosenet Nieuws

MELIA studie – zoekt deelnemers

De MELIA studie van het UMC Utrecht, een onderzoek naar het effect van metformine voor de behandeling van antipsychotica-geïnduceerde gewichtstoename, is tot 1 april 2023 hard op zoek naar mogelijk geschikte deelnemers.

In de MELIA studie wordt onderzocht of metformine in combinatie met leefstijlinterventies leidt tot meer gewichtsreductie dan placebo in combinatie met leefstijlinterventies. Ze zoeken 256 deelnemers met psychosegevoeligheid of bipolaire stoornis, overgewicht en antipsychotica of clozapine gebruik sinds minimaal 3 maanden.

Ze zijn op zoek naar mensen met:

1) Een psychosegevoeligheid of een bipolaire stoornis
2) Antipsychotica gebruik
3) Overgewicht (BMI >25)

Deelnemers worden gerandomiseerd naar placebo of metformine en mogen daarnaast meedoen aan online wekelijkse sportklassen via Zoom en/of online dieetconsulten.

Folder deelnemer lang MELIA studie 2109 2022
Download de folder via deze link

De MELIA studie duurt in totaal 52 weken waarvan 26 weken behandeling met metformine of placebo

Het onderzoek bestaat uit 4 afspraken van 20 tot 90 minuten per keer na 0, 13, 26 en 52 weken waarin onder andere bloedafname, lichamelijk onderzoek en afname van vragenlijsten plaatsvindt.

Deelnemers ontvangen naast reiskostenvergoeding een bedrag van 10 euro per visite.

Heb je interesse om mee te doen of heb je vragen?

Bel of mail dan met Melia van het UMC Utrecht: melia@umcutrecht.nl | 088-7567412


In de MELIA studie van het UMC Utrecht wordt onderzocht of metformine in combinatie met leefstijlinterventies leidt tot meer gewichtsreductie dan placebo in combinatie met leefstijlinterventies.

Meer lezen?