Main content

Vraag

Fijn dat ik een vraag kan stellen. Ik zit 12 weken in een depressie, mijn vierde omdat ik alle keren hiervoor gestopt was met medicatie. De laatste keer heb ik enkel lithium afgebouwd en behield ik het antidepressivum Nortrilen. Inmiddels slik ik 4 weken lithium op spiegel 1200mg maar merk geen verschil. Vorige week is de laatste 200mg lithium toegevoegd maar mijn psychiater verwacht hier niks van. Hij wil over twee weken quetiapine toevoegen .

Ik slik hier nu 25mg van voor het slapen. De dosering zal dan uiteraard hoger zijn. Mijn vraag is in hoeveel weken bouw je quetiapine op tot een goede werking laten we zeggen 300-400mg? En in hoeveel tijd merk je hier de positieve werking van?

Ik vind het vrij spannend – niet de quetiapine – maar wel wat de overgebleven alternatieven dan zijn, want had mijn hoop op lithium gegooid gezien de werking bij mijn vorige depressie.

Antwoord

Laat ik voorop stellen dat ik je geen specifiek behandeladvies kan geven om dat ik je persoonlijk niet ken, en je ook niet vermeldt of je alleen depressies hebt gehad (depressieve stemmingsstoornis) of ook een manie of hypomanie (bipolaire stemmingsstoornis).

Meer in het algemeen gaan we er van uit dat bij de medicamenteuze behandeling van een depressie (in het kader van een depressieve stoornis of een bipolaire stoornis) je na 4 tot 6 weken kunt zeggen of er een (beginnende) verbetering is opgetreden. Zo niet, dan moet je een ander middel kiezen. Afhankelijk van de bloedspiegel neem ik aan dat 1200 mg lithium voor jou een goede dosis is.

Quetiapine (merknaam Seroquel) is een effectief middel bij de behandeling van de bipolaire depressie, en er zijn aanwijzingen dat het ook werkzaam is bij de unipolaire depressie (dus bij mensen die nooit een manie of een hypomanie hebben gehad). Of dit in jouw geval een goede keuze is, laat ik dus in het midden. De werkzame dosis is bij de meeste mensen 300 mg/dag. Als je het preparaat met gereguleerde afgifte neemt (retard, MGA of XR genoemd) dan ga je bij de bipolaire depressie per dag omhoog van 50 naar 100 naar 200 naar 300 mg. Als je het bij een unipolaire depressie krijgt naast een ander middel is het schema dag 1 en 2: 50 mg, dag 3 en 4: 150 mg, en dan naar 300 mg.

Dit zijn de standaard doseringsschema's, dus bij jou zou het kunnen afwijken. Overleg dat met je psychiater.

Vriendelijke groet, Ralph Kupka


Biografie - Ralph Kupka

Prof. dr. Ralph Kupka is hoogleraar Bipolaire Stoornissen, verbonden aan het VU Medisch Centrum (Amsterdam), en psychiater bij GGZinGeest (Amsterdam) en Altrecht (Utrecht). Hij is voorzitter van het landelijk Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) en  Vice-President of Education van de International Society for Bipolar Disorders (ISBD).

Ralph Kupka werkt sinds 25 jaar in nationale en internationale onderzoeksconsortia op het gebied van bipolaire stemmingsstoornissen, en is eindredacteur van het eerste Handboek Bipolaire Stoornissen. Hij was voorzitter van de richtlijncommissie bipolaire stoornissen en bestuurslid van AKWA, het kwaliteitsinstituut voor de GGZ.

Meer informatie over medicatie:

Meer informatie over depressie:

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 44
Beantwoord door: Ralph Kupka op 2 september 2019
  • Deel deze pagina: