Main content

Vraag

Beste Dick,

Kan methylphenidaat een psychotische depressie uitlokken. Betekent
het altijd dat er dan een onderliggende kwetsbaarheid moet zijn?
Kan er door acuut stoppen een ernstige depressie worden uitgelokt?
Is er wetenschappelijk bewijs dat ingrijpen met medicatie
in dit geval het beste is of juist niet?

Groet,
E

Antwoord

Beste E.,

Hartelijk dank voor je vraag.
Methylfenidaat behoort tot de groep van de amfetaminen. Daarvan is bekend dat het een psychose kan uitlokken, maar ook een depressie. Je kunt dat lezen in de productinformatie.
Van belang zijn ook de andere psychische effecten van amfetaminen: hyperactiviteit (paradoxale reactie), psychische- en gedragsstoornissen, zoals agressie, vijandigheid, angst, agitatie en spanning, verlies van spontaniteit en verergering van psychische stoornissen.

In de productinformatie van dit middel lezen we: Dosisreductie en beëindigen van de behandeling: Met de behandeling moet worden gestopt als de symptomen na een juiste aanpassing van de dosis gedurende een periode van één maand niet verbeteren. Als paradoxale verergering van de symptomen of andere bijwerkingen optreden, moet de dosis worden gereduceerd of moet de behandeling worden gestaakt. Bij het begin van de behandeling moet de dosering langzaam worden opgebouwd. Voor het staken gelden dergelijke adviezen niet, maar logisch lijkt het om dit niet al te abrupt te doen.

Verder lezen we dat de volgende contra-indicaties gelden: Diagnose van of voorgeschiedenis met ernstige depressie, anorexia nervosa/anorectische stoornissen, suïcidale neigingen, psychotische symptomen, ernstige stemmingsstoornissen, manie, schizofrenie of psychopathische/borderline persoonlijkheidsstoornis.

Optreden van nieuwe psychotische of manische symptomen: Tijdens de behandeling optredende psychotische symptomen (visuele/tactiele/auditieve hallucinaties en waanvoorstellingen) of manie bij kinderen en adolescenten zonder psychotische ziekten of manie in de voorgeschiedenis kunnen door stimulantia bij de gebruikelijke doses worden veroorzaakt.

Als manische of psychotische symptomen optreden, moet worden overwogen of er een mogelijk causaal verband is met het gebruik van methylfenidaat. Beëindigen van de behandeling kan de aangewezen weg zijn.
Dit is een behoorlijk hoeveelheid informatie die je beter maar eerst tot je door moet laten dringen.
Je kunt een en ander nalezen in de productinformatie.

Ik zie geen wetenschappelijk fundament voor het idee van een onderliggende kwetsbaarheid.
Als je meer informatie wilt, dan hoor ik het graag.

met vriendelijke groet, Dick Bijl


Meer informatie over psychose:

Meer informatie over depressie:

Lees verder over medicatie:

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 61
Beantwoord door: Dick Bijl op 14 januari 2019
  • Deel deze pagina: