Main content

Vraag

Wat zijn de richtlijnen binnen de psychiatrie voor olanzapine met betrekking tot behandelduur?

Ik heb namelijk begrepen dat er risico’s zijn wanneer het lang gebruikt wordt.

 

Antwoord

Beste F.,

De richtlijnen zijn niet welomschreven.

Na een eerste psychose raadt men aan 6 maanden tot één jaar olanzapine te gebruiken indien er een gunstige respons is op het antipsychoticum.

Daarna is het een kwestie van individuele cost-benefit analyse:

  • werkt het middel in de zin van voorkomen van nieuwe episoden?
  • werkt het middel in de zin van reduceren psychotische symptomen?
  • vallen de bijwerkingen, met name gewichtstoename en risico suikerziekte, en affectieve vervlakking, mee?
  • hoe erg zijn de psychotische episoden, hoe invaliderend en hoe goed het herstel na de episode?
  • zijn er andere, niet medicamenteuze, manieren om de weerbaarheid tegen verdere psychosen te bevorderen?

Afhankelijk van bovenstaande vragen kun je dan een beslissing nemen...

Hope this helps...

Groet,

Jim

Deze vraag is gesteld door een man in de leeftijdscategorie 52
Beantwoord door: Jim van Os op 9 juli 2020
  • Deel deze pagina: