Veel gezochte termen

De PsychoseNet Kennisbank

Beantwoord door

Auteur

expert avatar

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Hij werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Wanneer ga je bij een terugval terug naar het ziekenhuis?

Vraag

Hallo Jim,

Ik lees dat er, als je eenmaal een (heftige) manische depressie (met opname) hebt gehad, allerlei tools zijn om een eventuele terugval te voorkomen. En dat het van belang is alert te zijn op bepaalde symptomen om erger te voorkomen.

Wanneer ga je nu terug naar het ziekenhuis? En wat doet men daar anders dan in de vertrouwde omgeving?

Ook vraag ik me af hoe het zal gaan op onze oude dag. Kan iemand met bipolaire gevoeligheid dan nog zorg dragen voor een zorgbehoevende partner als in een ‘normale’ relatie?

Dank!

Antwoord

Hey M.,

Er zijn veel hulpmiddelen en strategieën om een terugval bij manische depressie (bipolaire gevoeligheid) te voorkomen. Het gaat hierbij om het samenwerken met een hulpverlener om weerbaarheid op te bouwen en continue monitoring om nieuwe episoden te voorkomen. Dit proces omvat onder meer regelmatige therapieën, eventueel medicatiebeheer, het bijhouden van een stabiel dagelijks ritme en het ontwikkelen van copingmechanismen.

Het doel is om een zo normaal mogelijk leven te leiden, ondanks de gevoeligheid voor psychische problemen. Iedereen heeft namelijk een zekere mate van psychische gevoeligheid, en met de juiste ondersteuning kunnen de meeste mensen functioneren als volwaardige individuen in de samenleving.

Wanneer een terugval optreedt, betekent dit niet automatisch dat een ziekenhuisopname noodzakelijk is. Vaak kan vroegtijdige interventie in de vertrouwde thuisomgeving, met behulp van het ondersteuningsnetwerk en de behandelend hulpverleners, voldoende zijn om de situatie te stabiliseren. Het is belangrijk om alert te zijn op vroege waarschuwingssignalen en onmiddellijk te reageren om erger te voorkomen.

Een opname in het ziekenhuis wordt doorgaans overwogen wanneer de situatie escaleert tot een punt waarop intensieve en continue zorg nodig is, die thuis niet geboden kan worden. Dit kan het geval zijn bij zeer ernstige symptomen die de veiligheid van de persoon of hun omgeving bedreigen, of wanneer de persoon niet meer in staat is om voor zichzelf te zorgen. In het ziekenhuis kunnen professionals intensieve monitoring bieden, de medicatie optimaliseren en eventueel een veilige omgeving garanderen die noodzakelijk is voor herstel.

Het is echter belangrijk te beseffen dat een opname slechts een tijdelijke maatregel is en slechts een klein deel van het leven van de patiënt beslaat. Na een ziekenhuisopname is het streven om zo snel mogelijk terug te keren naar de thuisomgeving, met versterkte weerbaarheid en nieuwe inzichten om toekomstige episoden te voorkomen of beter te beheersen.

Wat betreft het ouder worden en zorg dragen voor een zorgbehoevende partner: dit is zeker mogelijk, ook voor iemand met een psychische aandoening. Met de juiste ondersteuning, eventueel wat medicatie, en hulpmiddelen kunnen mensen met een bipolaire gevoeligheid hun leven prima op een bevredigende manier leiden en bijdragen aan de zorg voor anderen. Het is belangrijk om een ondersteunend netwerk te hebben en open te communiceren over de behoeften en uitdagingen. Door samen te werken met hulpverleners en gebruik te maken van beschikbare bronnen, kan een stabiele en ondersteunende relatie worden onderhouden, zelfs op latere leeftijd.

In essentie komt het erop neer dat, ondanks de uitdagingen van een psychische aandoening, mensen nog steeds een bevredigend en functioneel leven kunnen leiden. Het gaat om het vinden van de juiste balans en ondersteuning, zodat psychische gevoeligheden geen obstakel vormen voor een volwaardig leven.

Hope this helps,

Jim

Beantwoord door: Jim van Os op 16 juni 2024

Gerelateerd

Meer over

Bipolariteit, manie, hypomanie

Lees ook