Veel gezochte termen

Psychosenet animatie

Auteur

Jim van Os

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Hoe haal ik het meeste uit mijn behandeling?

Na een een psychose is er altijd een toekomst, herstellen kan. Hoe haal ik het meeste uit mijn behandeling? Deze animatie laat het je zien.

Een psychose meemaken is een ingewikkelde zaak. Ervan herstellen ook. Na een een psychose is er altijd een toekomst, herstellen kan.  Hoe haal ik het meeste uit mijn behandeling?

Als je behandeld wordt voor een psychose is de kans groot dat je in aanraking komt met de GGZ.

Een goede behandeling voor psychose berust op 4 pijlers:

  • Perspectief
  • Herstel van symptomen
  • Plek in de maatschappij
  • Persoonlijk herstel
YouTube player
Animatie: Hoe haal ik het meeste uit mijn behandeling?

Hoe haal ik het meeste uit mijn behandeling?

De behandeling levert het meeste op als je zelf zoveel mogelijk regie neemt.

Waar het bij hulp en psychose om gaat is de persoon en zijn naasten bijstaan bij een persoonlijk en vaak moeilijk proces van leren om zoveel mogelijk ‘je ding’ te kunnen doen ondanks meer dan gemiddelde psychosegevoeligheid.

Heb je een vraag?

Onze experts beantwoorden jouw vraag in het online Spreekuur van PsychoseNet. Gratis en anoniem.

Meer lezen?