Veel gezochte termen

Psychosenet boeken

Boek - Nu kan ik verder, Hans Schleiffert

Auteur:

Hans Schleiffert

Uitgever:

Growing Stories

Verschijningsdatum:

24 september 2021

Nu kan ik verder – Hans Schleiffert

De bundel Nu kan ik verder van Hans Schleiffert geeft inzicht wat het betekent voor cliënten als professionals wél in gesprek durven gaan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie en daarin domeinoverstijgend samenwerken. Het belicht de grote diversiteit aan aspecten die daarbij voor cliënten én professionals in het sociaal en medisch domein een rol spelen.

Hans Schleiffert laat zien hoe ingewikkeld het kan zijn om tot een keuze over het moment van je eigen kinderwens te komen én daarnaar te handelen als je kampt met complexe problemen.

De echte verhalen van Nu Niet Zwanger

Het eerste verhaal in Nu kan ik verder gaat over Esmee, de vrouw die verpleegkundig specialist Connie Rijlaarsdam – de grondlegger van het programma – in haar werk ontmoette en die Connie liet inzien dat ze meer voor Esmee had kunnen doen dan ze gedaan had. De twintig verhalen die daarop volgen komen uit het hele land. Steeds vertelt door een andere Inhoudelijk Coördinator van het programma Nu Niet Zwanger.

Ze laten zien wat hen het sterkst drijft: anderen verder helpen

Deze coördinatoren een enorme passie voor hun werk. Ze vertellen niet alleen wat zij hebben gezien en hebben meegemaakt, maar ook wat dat met hen deed en wat ze daarbij hebben gevoeld. Altijd gaat het eerst en vooral om de mensen naast hen. Het zijn verhalen over de – vaak ingewikkelde – levens van de mannen en vrouwen die ze in hun werk treffen. Verhalen die hen in het hart hebben geraakt.

Nu Niet Zwanger richt zich op de hulpverlener

Het programma Nu Niet Zwanger is bestemd voor hulpverleners die onder andere werken in de verslavingszorg, GGZ, verstandelijk gehandicaptenzorg, vrouwenhulpverlening, GGD, wijkteams, MEE, dak- en thuislozenzorg, jeugdzorg, welzijnszorg, maatschappelijk werk en bij Veilig Thuis. Zij hebben een vertrouwensrelatie met hun cliënt en werken aan diens stabiliteit. Vanuit die persoonlijke relatie kunnen zij het gesprek aangaan over zaken rond kinderwens, seksualiteit en anticonceptie.

De hulpverlener richt zich op de cliënt

De cliënten die Nu Niet Zwanger via de hulpverlener wil bereiken zijn vrouwen en mannen in de vruchtbare leeftijd met (een combinatie van) complexe problemen. Dakloosheid, schulden, psychiatrische problemen, verslaving, een verstandelijke beperking, illegaliteit en/of loverboyproblematiek. Het zijn mensen die vrijwel altijd al geruime tijd in beeld zijn bij hulpverleners. Hun leven wordt veelal bepaald door de hectiek van de dag en het is (daardoor) vaak lastig om zelf echt de regie te nemen over de situatie. Als ze hun kinderwens willen uitstellen blijkt het organiseren van anticonceptie vaak ingewikkeld. Of hun kennis over anticonceptie is beperkt of onjuist, door bijvoorbeeld achtergrond en opvoeding.


Hans Scheiffert is verpleegkundig specialist bij Ackknowledge Health, werkt sinds 2018 in opdracht van GGD GHOR Nederland en is kwartiermaker voor het landelijk programma Nu Niet Zwanger

Meer lezen over dit onderwerp?