Veel gezochte termen

Psychosenet blog

Kennis up to date houden in de zorg of na een zorgtraject

Blog-Kennis up to date houden in de zorg of na zorg

Hoe kan je je kennis up to date houden in de zorg? Guiselaine deelt een waardevolle tip (Stapbudget) over bij- of omscholing voor mensen die met zorg te maken hebben maar eigenlijk voor iedereen die zulks overweegt of graag zou willen. “De enige stress waar het Stapbudget voor kan zorgen is dat de cursus, training, coaching traject, etc. ook afgerond moet worden.”

‘Zorgmedewerkers staan te trappelen om zich te laten bij- en omscholen. Bijna een kwart van de aanvragen in de tweede termijn van de zogeheten STAP-subsidies, bedoeld voor mensen die een opleiding willen volgen, komt van medewerkers uit de sector zorg en welzijn. Dat maakte uitvoeringsinstantie UWV, die de aanvragen voor de subsidies afhandelt, vrijdag bekend.’ Bron: Nu.nl

‘Lageropgeleide mensen, werknemers met een niet-westerse migratieachtergrond en mensen met een handicap lopen een groter risico hun baan kwijt te raken door de coronacrisis dan andere groepen in de samenleving, schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) donderdag op basis van eigen onderzoek.’ Bron: Nu.nl

‘In de afgelopen twee jaar kwamen er bijna 28.000 zelfstandige zorgmedewerkers bij.’ Bron: Nu.nl

Deze drie artikelen kwam ik de afgelopen tijd tegen op Nu.nl. Het gaat om drie groepen die elkaar in zorginstellingen tegenkomen. Soms is er overlap, maar zeker niet altijd. Alle drie hebben ze te maken met het informatietijdperk, waarbij computer skills steeds meer nodig zijn.  Dit kan stress en uitval opleveren, maar de overheid heeft hier iets op bedacht namelijk het Stapbudget. Zelfs zzp’ers en mensen met een uitkering (WAO/WIA, WAJONG, WW) kunnen in aanmerking komen voor het scholingsbudget van 1.000 euro.

Het stapbudget = minder stress?

Met het stapbudget kunnen mensen dit jaar (2022) 1 keer een aanvraag doen bij het UWV voor een opleiding, cursus, training, omscholing of coaching. Het beste hieraan is dat er geen stress deadline is, maar dat men dit jaar nog 3 keer de mogelijkheid heeft deze aan te vragen. In alle rust kan men nadenken wat men wil door met vrienden, familie, buren, zorgmedewerker, collega’s of baas te bespreken wat voor baan men ambieert. Weet je het echt niet dan kan je het Stapbudget inzetten voor coaching tot passend werk. Het UWV heeft een actuele lijst met goedgekeurde cursussen en coaches.

Het stapbudget

Stap in het Stapbudget staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie en is ter vervanging van de fiscale aftrek scholingskosten in de inkomstenbelasting. Het goede aan het Stapbudget is dat ook zzp’ers en diegene die niet-belastingplichtig zijn deze kunnen aanvragen. Iedere Nederlander tussen de 18 jaar en AOW-leeftijd komt in aanmerking voor dit budget. De enige voorwaarde is dat de scholing of coaching in het Stapbudgetlijst moet staan en het voor de ontwikkeling van de individu wordt ingezet.

Zorgmedewerker & het stapbudget

Zoals al eerder geciteerd uit nu.nl zijn steeds meer zorgmedewerkers zzp’ers, waardoor ze veelal zelf hun scholing moeten betalen of de zorginstelling waar ze voor werken. Met het Stapbudget is dit verleden tijd en kan men het Stapbudget inzetten om zich verder te ontwikkelen, geen geldstress.

Uitkering & het stapbudget

Er is een groot te kort aan werkenden in Nederland.  De overheid eist van steeds meer mensen dat ze gaan werken of deels gaan werken. Door het Stapbudget in te zetten voor bijvoorbeeld omscholing of loopbaan coaching kan men het scholingsgeld van 1.000 euro per jaar inzetten om een baan te zoeken die passend is. Dit voorkomt keuzestress nu en straks werkstress, want als men happy is met baan of werk zal er minder uitval zijn. Dit betekent minder druk op de zorg en ook minder mensen die een beroep moeten doen op de wachtlijsten voor mental health, psychologen, spv’ers, thuiszorg, psychiaters, huisartsen, etc.

Aanvraag stapbudget

Dit jaar is het nog 3 keer mogelijk om eenmalig gebruik te maken van het Stapbudget van 2022, namelijk:

  • 1 juli 2022 tot en met 31 augustus 2022
  • 1 september 2022 tot en met 31 december 2022
  • 1 november 2022 tot en met 31 december 2022.

Mocht de scholing langer dan een jaar duren dan mag ieder jaar opnieuw 1.000 euro aangevraagd worden voor deze opleiding. Het aanvragen van het Stapbudget heeft geen gevolgen op andere voorzieningen die UWV uitkeert. Het beste is natuurlijk om dit met het UWV te bespreken, zodat het naast de bestaande voorzieningen in gezet kan worden.

Beetje stress en het stapbudget

De enige stress waar het Stapbudget voor kan zorgen is dat de cursus, training, coaching traject, etc. ook afgerond moet worden. Dit betekent een aanwezigheidsplicht en geen examenplicht. Dus misschien toch niet zoveel stress.

Ondergetekende & het stapbudget

Voor mij betekent het stapbudget dat ik dit jaar minder geld opzij moet zetten als zzp’er om mijn kennis op peil te houden. Ik kan het Stapbudget inzetten om een journalistieke cursus te volgen. De 1.000 euro die ik niet zelf hoef in te zetten voor mijn scholing kan dit jaar naar mijn studieschuld. Met iedere euro dat mijn studieschuld minder wordt, word mijn leven lichter en de stress minder. Ik zit dus achter mijn laptop op vrijdag 1 juli 2022 om 10 uur.


Guiselaine Capella is ondernemer met het bedrijf Databeet & Docent van de cursus Big Data

Guiselaine schreef eerder voor PsychoseNet: Brief aan mijn psychose

Meer lezen over werk ?

foto piqsels.com-id-zktsm

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *