Main content

Voor PsychoseNet maakt hoogleraar psychiatrie en psychiater Jim van Os mini colleges -van een kwartier- over onderwerpen rondom psychose en psychisch lijden. Bekijk ze hier!

In dit minicollege legt Jim van Os uit wat GEM is (Ecosysteem Mentale Gezondheid)

Hij legt ook uit wat de rol is van eCommunities daarin.


In deze video geeft Jim uitleg over het Ecosysteem Mentale Gezondheid (GEM)

Hij deed dit 25 maart 2022 in de Diesrede ter gelegenheid van de 386ste Dies Natalis van de Universiteit Utrecht. In de rede doet hij een Open Science verkenning van het ‘wicked problem’ Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

In de rede beschrijft Jim dat als we luisteren naar andere vakgebieden in de wetenschap, zoals de filosofie, de sociologie, de economie, de sociale geografie, de farmaco-epidemiologie, de complexiteitswetenschappen, de antropologie en bovenal de nieuwe wetenschap van patiënt engagement en ervaringskennis, er geen problemen hoeven te zijn in de GGZ.


Waarom moeten we af van diagnoses als depressie?

In de geestelijke gezondheidszorg wordt veel met hokjes gewerkt. Zo kun je ‘depressief’ zijn, ‘borderline’ hebben of een ‘angststoornis’. Volgens psychiater Jim van Os (UMC Utrecht) moeten we daar vanaf. Het is tijd dat we stoppen met die labeltjes. Gelukkig heeft hij een alternatief.


Behandeling ‘nieuwe stijl’

Wat heb je nodig voor een goede behandeling? Wat zijn de werkzame factoren? Jim van Os vertelt je er alles over in dit mini-college.


DSM-diagnoses van psychose

In de DSM zijn ruim 10 diagnoses opgenomen die te maken hebben met psychose. Bijvoorbeeld: waanstoornis, schizofrenie, schizoaffectieve stoornis, psychotische stoornis door een somatische aandoening en de schizofreniforme stoornis.

In dit mini-college legt psychiater en hoogleraar Jim van Os uit welke DSM-diagnosen bij psychose gesteld kunnen worden, wat die betekenen en of dit nu echt allemaal apart aandoeningen zijn.


Wat is het probleem met de diagnose schizofrenie?

Dit mini-college gaat over de diagnose schizofrenie, één van de 13 diagnoses die je kunt krijgen als je last hebt van psychose. In dit college legt Jim van Os uit wat het probleem is met de diagnose schizofrenie.


Wat is psychisch lijden – en wat doe je er aan?

Het thema van psychisch lijden, wat het is en wat je er aan kunt doen op het individuele niveau lijkt verdwenen. In plaats daarvan praten we over symptomen, diagnosen en richtlijnen. De ervaring van psychisch lijden zelf is in die abstracties verloren gegaan. Niet handig, want als je het niet begrijpt, kun je er zelf ook niet makkelijk bij.  In dit college daarom een verkenning van wat psychisch lijden is, en vooral: wat je er aan kunt doen.


  • Deel deze pagina: