Veel gezochte termen

Psychosenet Nieuws

De Prepare studie zoekt deelnemers – Heb ik baat bij antipsychotica?

Nieuws - Prepare onderzoek

Antipsychotica zijn vaak effectief voor de behandeling van een psychose, maar helaas werken ze bij een derde van de patiënten niet of onvoldoende.

In de Prepare studie onderzoeken wij bij wie antipsychotica helpen, en bij wie niet

Wij testen of een combinatie van klinische gegevens en een meting van de hersenactiviteit (een EEG) de effectiviteit van antipsychotica kan voorspellen.

Daarmee wordt mogelijk in de toekomst een behandeling die toch niet zal helpen bij een patiënt voorkomen, en kan meteen overgegaan worden op een andere vorm van behandeling. Patiënten die deelnemen, wordt gevraagd om vragenlijsten in te vullen en twee maal een hersenfilmpje (EEG) te ondergaan in de eerste periode van hun behandeling met antipsychotica.

Het onderzoek is opgezet in het UMC Utrecht en wordt in verschillende ziekenhuizen en GGZ-instellingen in Nederland uitgevoerd. U krijgt een vergoeding voor deelname aan het onderzoek van €20 per bezoek.

Heb je interesse om deel te nemen?

  • Ben je tussen de 16 en 40 jaar?
  • Ga je starten met antipsychotica?

Neem dan contact op via preparestudie@umcutrecht.nl of kijk op www.preparestudie.nl.


De Prepare studie

Meer lezen over dit onderwerp?