Veel gezochte termen

Psychosenet Nieuws

OneWorld: Artikel over niet-westerse kijk op psychose

Nieuws - oproep bovennatuurlijke ervaringen

Catrien wil een artikel schrijven over niet-westerse spirituele ervaringen die door het Westen worden gezien als een psychose. Ze legt uit wat ze hiermee bedoelt en roept jou op je ervaringen aan haar te vertellen.

Stel je voor: je ontdekt dat je bovennatuurlijke gaven hebt. Je familie en vrienden vragen jou om raad, omdat ze weten dat jij vanwege je roeping in contact staat met andere dimensies. Het brengt wijsheid. Maar ineens zit je in een psychiatrische kliniek. Bovennatuurlijke gaven? Nee hoor, menen ze daar, ‘jij hebt een psychose.’ Ze nemen je niet serieus.

Of stel je voor: je vermoedt dat je bezeten bent door een djinn of een duivel

Je bent bang, en je wil er van af. Je vraagt familie en genezers om raad die je helpen de geest uit te drijven. Maar ineens zit je in een psychiatrische kliniek. Geesten? Nee hoor, menen ze daar, ‘jij hebt een psychose.’ Ze nemen je niet serieus.

Nog eentje dan, stel je voor. 

Ineens zie je alles heel helder in. Er dringen zich levenslessen aan je op, je voelt een grootsheid en verbondenheid met de wereld en het universum. Je beseft: dit is spirituele groei. Je raadt het al: in een psychiatrische kliniek moeten ze niets van spiritualiteit hebben. ‘Psychose’, luidt de enige duiding die ze kunnen bedenken.

In de westerse psychiatrie is vaak maar één interpretatie mogelijk van ongewone ervaringen

Hierdoor wordt tekort gedaan aan talloze perspectieven die, vanuit een andere culturele blik, ook inzicht of zelfs oplossingen zouden kunnen bieden.

Oproep!

Ik ben op zoek naar mensen met een niet-westerse achtergrond die mij hierover vanuit hun eigen ervaring (evt anoniem) wat zouden kunnen vertellen. Ik ben journalist en schrijf voor OneWorld een achtergrondartikel over een niet-westerse kijk op psychose. Wie wil zijn/haar/hen ervaring met mij delen?

Reageer graag vóór 26 september. catrien.s@gmail.com


Catrien Spijkerman is journalist en schrijft voor verschillende media over psychiatrie en andere onderwerpen.