Veel gezochte termen

De PsychoseNet Kennisbank

Beantwoord door

Auteur

expert avatar

Machteld Marcelis is psychiater en hoogleraar Transdiagnostiek in de Psychiatrie, bij de Vakgroep Psychiatrie & Neuropsychologie van de Universiteit Maastricht. Tevens is zij werkzaam bij GGzE.

Wat is het beloop van een psychose na een eerste opname?

Vraag

Wat is het beloop van een psychose na een eerste opname? Wat is algemeen, of vaak voorkomend in zulke gevallen?

Deze vraag stel ik in verband met ontslag (op staande voet) van mijn zoon. Dit ontslag is later ingetrokken, maar contractontbinding staat nog open. De rechter denkt dat het gedrag waar mijn zoon ontslag voor kreeg één op één te maken had met zijn psychose. Wij denken dit ook.

Nu is het aan ons om informatie in te winnen bij een deskundige hierover.

Graag hoor ik wat uw kijk hierop is.

Met vriendelijke groet.

Antwoord

Beste P.,

Ik kan hier iets over zeggen in algemene zin, waarbij we ons moeten realiseren dat het beloop zoveel variatie kent als dat er mensen zijn. Behandelaren van uw zoon kunnen specifiek ingaan op zijn situatie en relevante betrokkenen in deze zaak van informatie voorzien, indien uw zoon daar toestemming voor geeft.

Een eerste psychose verloopt in fasen en met meer of minder impact op de persoon zelf en zijn/haar omgeving. Als het ernstig is of als er een crisissituatie is ontstaan, waarbij het niet meer lukt in de thuissituatie, dan kan gekozen worden voor een opname (van meestal enkele weken). Daarin wordt vaak met medicatie behandeld om de acute, overweldigende symptomen te bestrijden of te verminderen. Betekenis geven aan de psychose, onderzoeken/begrijpen van de oorzaken en beschermende factoren, verwerking van de psychose alsook het herstel op persoonlijk en maatschappelijk vlak gebeuren echter grotendeels na de opname, in de eigen omgeving met, bij de persoon en zijn context passende (bijv. psychologische en sociaal-maatschappelijke), interventies en begeleiding.

Als er medicatie gestart is tijdens opname, wordt dit na opname verder gemonitord. Vaak wordt de dosering bijgesteld (verhoogd of verlaagd), of er wordt geswitcht naar een ander middel. Dit zijn individuele trajecten waarin de dosis en duur steeds in gezamenlijke besluitvorming (tussen persoon in kwestie en behandelaar) bepaald worden en die vaak eerder maanden dan weken in beslag nemen. Bij sommige mensen is de medicatie heel effectief, maar er is ook een grote groep waarbij het gedeeltelijk of niet effectief is. Als het medicijn goed aanslaat, kunnen de symptomen snel afnemen binnen uren/dagen, maar het kan ook geleidelijker gaan. Dan ervaren mensen in de eerste weken tot maanden eerst een zekere afstand tot de symptomen, waardoor ze er minder intensief mee bezig zijn, maar nog wel in wisselende mate (minder intense) psychotische ervaringen hebben.

Het uiteindelijke beloop hangt af van veel persoonlijke factoren, omgevingsfactoren en de effectiviteit van verschillende behandelopties en ondersteuning.

Om te duiden of bepaald gedrag het directe gevolg is van de psychose, is goed psychiatrisch onderzoek binnen de specifieke context van de persoon en zijn/haar naasten nodig.

Hopelijk geeft dit wat helderheid. Veel succes!

Machteld

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 35-50
Beantwoord door: Machteld Marcelis op 10 januari 2022

Gerelateerd

Meer over

Psychosegevoeligheid

Lees ook