Main content

Vraag

Sinds een aantal maanden loop ik dag en nacht met extreme angsten rond. Heel rusteloos, druk van binnen en kan niet handelen. Het gevoel word met de dag erger, ik klim tegen de muren op vanwege de angst en onrust.

Ik heb een half jaar geleden venlafaxine afgebouwd omdat het niet goed meer werkte. Een paar andere antidepressiva geprobeerd, ik kreeg hier zoveel angstverschijnselen van dat ik hiermee ben gestopt. Mijn psychiater zegt dat mijn hele zenuwstelsel is overprikkeld en denkt misschien dat er onderliggende adhd-problematiek ligt. Hij zegt dat ik overgevoelig reageer op serotonine. Op dit moment gebruik ik oxazepam om die extreme spanning wat te verlichten maar deze werken steeds minder. Ik denk zelf aan een geagiteerde depressie of misschien dysfore manie. Maar ik ben nooit als bipolair gediagnostiseerd.

Hoe kan het verschil hiertussen beoordeeld worden en wat is het verschil in medicatiebehandeling.

Antwoord

Beste R.,

Wat je schrijft is nogal heftig. Veel psychische klachten en symptomen komen bij verschillende soorten psychische aandoeningen voor. Wat je beschrijft doet mij niet zozeer aan een bipolaire stemmingsstoornis denken, omdat je dan ook nu of in het verleden een manische ontremming doorgemaakt zou moeten hebben. Dat beschrijf je niet.

Je klachten lijken eerder te passen bij een angststoornis of een geagiteerde (onrustige) depressie. Nu is diagnostiek per email eigenlijk niet goed mogelijk, dat vergt toch gedegen en persoonlijk onderzoek.

Wat betreft de medicatie: kennelijk reageer je niet goed op antidepressieve medicijnen, die overigens veel bij angststoornissen worden toegepast.

Voor de medicamenteuze behandeling van angststoornissen en depressies zijn richtlijnen en protocollen geschreven. Er is altijd een volgende stap die het best bij je klachten past. Elke nieuwe aanpak wordt gedurende enkele weken toegepast om het effect te kunnen beoordelen.

Soms kan de onrust ook bestreden worden met een lage dosis van een modern antipsychotisch middel. Dat klinkt nogal heftig, maar deze medicijnen hebben een bredere toepassing dan psychotische aandoeningen.

Overleg met je psychiater wat een volgende stap is, gebruikmakend enerzijds van je eerdere ervaring met medicatie, en anderzijds natuurlijk van de richtlijnen.

Vriendelijke groet, Ralph Kupka


Biografie - Ralph Kupka

Prof. dr. Ralph Kupka is hoogleraar Bipolaire Stoornissen, verbonden aan het VU Medisch Centrum (Amsterdam), en psychiater bij GGZinGeest (Amsterdam) en Altrecht (Utrecht). Hij is voorzitter van het landelijk Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) en  Vice-President of Education van de International Society for Bipolar Disorders (ISBD).

Ralph Kupka werkt sinds 25 jaar in nationale en internationale onderzoeksconsortia op het gebied van bipolaire stemmingsstoornissen, en is eindredacteur van het eerste Handboek Bipolaire Stoornissen. Hij was voorzitter van de richtlijncommissie bipolaire stoornissen en bestuurslid van AKWA, het kwaliteitsinstituut voor de GGZ.

Meer informatie over medicatie:

Beantwoord door: Ralph Kupka op 3 april 2018
  • Deel deze pagina: