Veel gezochte termen

Psychosenet video

Lara is hulpverlener en is zelf psychosegevoelig

Ten behoeve van Psychosis Awareness Day maakte Lara Craenmehr een mooie vlog over hoe ze als hulpverlener met haar eigen psychosegevoeligheid omgaat. Ze pleit voor spirituele competenties bij GGZ professionals. Lara is hulpverlener en is zelf psychosegevoelig

Deze vlog sluit naadloos aan bij de reeks video’s die PsychoseNet maakte. Elke video is weer anders. Lara, Narnia, Robert-Jan, May-May, Myrrhe, Eugenie, Mirjam en Daphne hebben allemaal een eigen beeld van wat psychische kwetsbaarheid is en wat omgaan er mee betekent.

De een schetst dat beeld vanuit het perspectief vanuit eigen leed, de ander vanuit het leed van een naaste

Hoewel elk verhaal uniek is, zijn er ook terugkerende thema’s:

  • Ten eerste het thema van verbinding met andere mensen en hoe je vanuit een positie van eenzaamheid verbinding kunt proberen aan te gaan. En hoe moeilijk dat soms is.
  • Het thema van de waarde van kleine dingen, je bewust worden van de waardering en het belang er van. Levende dingen om je heen, dieren, planten, in de natuur zijn.
  • Het thema van het verstand. Hoe je met denken je eigen scheve voorstellingen recht kunt zetten en gevoelens van zelfafwijzing kunt relativeren.
  • Het thema van de GGZ – hoe je kunt leren het goede uit de GGZ te halen en het minder goede af te buigen of zelfs naar je hand te zetten.
  • Het thema van zorgen voor jezelf, liefde en compassie voor jezelf leren voelen.
  • Het thema van herwaardering van relaties – de liefde vinden in relaties, boven het conflict gaan staan.
  • Het thema van strijdbaar zijn, van empowerment, opkomen voor jezelf, je durven asserteren en je weg te durven vinden.
  • Het thema van ervaringsdeskundigheid en ervaringskennis – hoe andere mensen je op goede ideeën kunnen brengen vanuit de eigen ervaring.
  • Het thema van mentale variatie: dat ieder mens tegen dingen aanloopt en dat we dat met elkaar bespreekbaar kunnen maken.

Enfin, veel dat waardevol is in het kader van Psychosis Awareness Day.

Met heel veel dank aan Valérie en aan Lara, Narnia, Robert-Jan, May-May, Myrrhe, Eugenie, Mirjam en Daphne.