Veel gezochte termen

Psychosenet video

Psychiater Jim van Os – wat leert psychisch lijden ons?

De vraag naar psychische hulp groeit al jaren. Het systeem heeft ons aangeleerd dat het daarbij altijd om ziekte gaat. Maar dat hoeft niet zo te zijn, stelt hoogleraar Psychiatrie Jim van Os. De DSM-diagnoses zijn volgens hem vaak beperkend. Wat leert psychisch lijden ons?

Jim van Os pleit voor een nieuwe kijk op psychisch lijden, diagnose en behandeling

Niet de hulpverlener of het systeem stelt vast wat het probleem is, maar de waarheid wordt in overleg met de hulpvrager en zijn omgeving gevonden. Autonomie van de patiënt en gelijkwaardigheid zijn hierbij sleutelbegrippen.

“Hoe zou deze nieuwe kijk op psychisch lijden kunnen helpen om tot een gezondere samenleving te komen. Hoe zou het de ontzielde systeemwereld kunnen herbezielen?”

Wie zijn er in gesprek met elkaar?

Jim van Os

Jim van Os is hoogleraar psychiatrie en voorzitter van de Divisie Hersenen van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Hij verdiepte zich in transculturele psychiatrie en in beperkende effecten van labelen en diagnostiseren volgens het DSM-systeem. Van Os is mede-initiatiefnemer van de breed gesteunde beweging ‘De Nieuwe GGZ’. Hij is gasthoogleraar aan het Institute of Psychiatry van het King’s College te Londen, waar hij in 2016 werd benoemd tot King’s College Fellow. En hij is hoofdauteur van de bundel Wij zijn God niet, een pleidooi voor meer gelijkwaardige relaties in de geestelijke gezondheidszorg.

Bas Mesters

Bas Mesters, gespreksleider, journalist en schrijver van het boek Het herstel van Nederland. Mesters is mede-initiator/coördinator van de Tussenruimte.

Wil je een samenvatting lezen van dit gesprek? Dat kan op de site van EMMA! Klik op deze link om deze te bekijken.


De Tussenruimte is een sociaal lab, een podium voor onafhankelijk debat en dialoog in Den Haag. Je leest meer over de Tussenruimte op hun website.

Aanbevolen door de redactie:

Dit mini college van Jim van Os over Psychisch lijden. Interessant!

Meer lezen over psychisch lijden?