Veel gezochte termen

Psychosenet blog

Werken aan herstel bij de Belastingtoko en de Paperassentoko

Blog_Belastingtoko

De Stichting Nieuw Nabuurschap in Groningen heeft twee bedrijven opgericht vóór en dóór mensen met Psychosegevoeligheid; de Paperassentoko en de Belastingtoko. Hier wordt professioneel en kwalitatief hoogstaand werk geleverd, met oog voor de beperkingen van de medewerkers. Je leest er hier meer over.

In de GGZ en Verslavingszorg wordt nog te veel gewerkt volgens het principe van one-size-fits-all. De cliëntenbewegingen MIND en het Zwarte Gat hebben in de Zorgstandaarden de uitgangspunten van herstel een centrale plek weten te geven. Eén van die uitgangspunten is op maat geleverde persoonlijke zorg, ook wel gepersonaliseerde zorg genoemd. Een ander uitgangspunt is dat maatschappelijk herstel ook een belangrijke bijdrage kan leveren aan de andere aspecten van herstel.

Hier volgt een beschrijving van de Stichting Nieuw Nabuurschap waarin dagbesteding is afgestemd op de specifieke eigenschappen van de deelnemers en hoe die dagbesteding bijdraagt aan verbetering ten aanzien van andere aspecten van herstel. Intern spreken we overigens liever niet van dagbesteding, maar gewoon van werk en de deelnemers zijn dan ook gewoon medewerkers. Het gaat om arbeidsmatige dagbesteding en dat is de term die we extern gebruiken. De beschrijving wordt aangevuld met de persoonlijke ervaringen van enkele medewerkers.

Dit initiatief wordt hier beschreven opdat het navolging kan krijgen in andere steden.

In Groningen is door ouders het initiatief genomen voor nieuwe werkzaamheden dóór en vóór mensen met psychosegevoeligheid.

Door hen worden administratieve werkzaamheden verricht passend bij hun beperking en hun, veelal boven gemiddelde, intellect. “Ik heb een administratieve achtergrond op HBO niveau en deze werkzaamheden passen perfect bij mij’.

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder de naam Paperassentoko en Belastingtoko, onder gebracht in de Stichting Nieuw Nabuurschap.

Voor mensen met een psychische beperking wordt de administratie uitgevoerd, vindt budgetbeheer plaats, worden kwijtscheldingen en toeslagen geregeld en wordt belastingaangifte gedaan. Voor deze werkzaamheden bestaat een groot maatschappelijk draagvlak tot uitdrukking komend in de bereidwilligheid van 12 deskundige vrijwilligers die bijdragen aan de werkzaamheden, vijf bestuursleden, diverse fondsen die de werkzaamheden financieel ondersteunen en een familie die een mooi monumentaal grachtenpand heeft ingericht en geschonken op een toplocatie in de stad Groningen.

Als het gaat om werk op maat vertellen medewerkers:

Ik heb lang nodig om ergens te wennen en die tijd wordt me hier gegund“.

Hier is ruimte voor opkomende psychoses”.

Ik zou wel elders willen werken, maar belangrijk voor mij is dat ik maximaal 4 dagdelen per week kan werken, langer houd ik niet vol; door alle prikkels ben ik na 4 uur helemaal kapot”.

Een betaalde baan brengt wel een groot risico met zich mee; je weet van te voren niet of het je gaat bevallen en of je het volhoudt, maar je bent wel (deels) uit de Wajong gegaan en daarin keer je niet zo maar terug; dus je zet je huidige inkomensgarantie op het spel en dat kan veel stress geven. Ook is onzeker of je toeslagen moet terug betalen”.

Medewerkers laten weten er trots op te zijn hier te mogen werken en vertellen er graag over aan anderen en ontvangen daarop uitsluitend positieve reacties.

In dit pand is een professionele kantoorruimte ingericht waar werkzaamheden van hoogwaardige kwaliteit worden uitgevoerd

We zijn gewaardeerd met de certificaten HKZ (zorg) en BPBI (thans Horus). Tevens is de organisatie door de Belastingdienst aangewezen als een Toeslageninformatiepunt. Iedere medewerker draagt naar vermogen bij en het resultaat is een dienstverlening die dus voldoet aan landelijke normen en kwaliteitseisen.

Er zijn zo’n 60 mensen in budgetbeheer en voor ongeveer 600 mensen wordt belastingaangifte gedaan. Om het pakket naar de klanten compleet te maken is gestart met de ontwikkeling van bewindvoering, waarvoor inmiddels een erkenning is verworven.

De meeste medewerkers zullen door hun (blijvende) beperking nooit in een regulier bedrijf met harde deadlines kunnen functioneren

Hun energiehuishouding is daarvoor te grillig. Het ene moment beschikt iemand over veel energie en het volgende moment vrijwel niet meer. Het werken in een professionele kantooromgeving met klanten, die de dienstverlening zeer op prijs stellen, draagt bij aan het gevoel dat je er in de samenleving toe doet en daarmee aan meer eigenwaarde en zelfvertrouwen. “Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen en stap daardoor ook gemakkelijker op mensen af dan in het verleden”. Het biedt ook de mogelijkheid tot sociale contacten, iets wat sommigen verder slechts in zeer beperkte mate hebben. “Het gaat me hier niet alleen om werk, heb structuur in mijn leven en gezellige mensen om me heen”

Ook veel klanten hebben te maken met een psychische kwetsbaarheid en zijn daarvoor in behandeling.

Nu zij qua financiën en administratie zijn ontzorgd, geeft dat ruimte in de behandeling voor andere zaken

Ook voor naasten is het vaak een hele opluchting dat de financiën geregeld zijn. Maar ook: “Ik heb veel minder zorg nodig dan vroeger“. “Signalen dat het niet goed met me gaat worden hier eerder herkend en dan kan mijn medicatie tijdelijk bijgesteld worden”.

Er ontstaat meer structuur en stabiliteit in het leven en daarmee vermindert de kans op een crisis, overlast en verward gedrag.


Martinus Stollenga, heeft bijna 30 jaar in verschillende lokale en landelijke functies gewerkt in de Verslavingszorg. Sinds 2013 als zelfstandige (De Bijdrage) gericht op het versterken van de kracht van burgers/cliënten in de Verslavingszorg, GGZ, VG sector en in het Sociale domein. Mede-ontwikkelaar herstel online.

Meer informatie:

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *