Veel gezochte termen

Psychosenet blog

Zorgbeveiliger zijn, Tim doet verslag

zorgbeveiliger

Tim vertelt over één van de meest gedenkwaardige ervaringen tijdens zijn werk in de zorgbeveiliging. “Dit was met een patiënt die een psychose doormaakte. Deze ervaring herinnerde me aan het belang van empathie en geduld bij de zorg voor mensen met psychische aandoeningen”.

Laten we deze persoon voor het gemak ‘Truus’ noemen

Truus was een vrouw van middelbare leeftijd met een complexe medische geschiedenis, daaronder mede begrepen de diagnose schizofrenie.

Ik merkte dat Truus zich vreemd gedroeg

Op een rustige avond, terwijl ik de ronde deed op de afdeling, merkte ik dat Truus zich vreemd gedroeg. Zij staarde intens naar een hoek van de gemeenschappelijke woonkamer, waar niets te zien was voor het blote oog. Haar blik was leeg en haar lichaamstaal onrustig. Toen ik dichterbij kwam, besefte ik dat zij zich in een psychose bevond. Zij leek zich totaal niet bewust van mijn aanwezigheid.

Ik benaderde Truus voorzichtig en probeerde rustig met haar te praten. Haar reactie was echter verward en onsamenhangend. Zij sprak in raadselachtige zinnen en leek te geloven dat zij met onzichtbare wezens communiceerde. Het was hartverscheurend om te zien hoe zij worstelde met de realiteit.

Ik probeerde Truus nogmaals te kalmeren

Ik herinnerde haar aan haar medicatie en bood haar een rustige plek aan waar zij kon zitten en zich veilig kon voelen. Langzaam maar zeker leek de intensiteit van de psychose af te nemen. Ik gaf haar haar voorgeschreven medicatie en bleef geduldig bij haar terwijl ik haar probeerde gerust te stellen.

Na verloop van tijd keerde Truus terug naar een staat van relatieve helderheid

Zij keek me verward aan en leek zich nauwelijks bewust van wat er zojuist was gebeurd. Het was op dat moment dat ik besefte hoe verwoestend een psychose kan zijn, niet alleen voor de patiënt, maar ook voor hun omgeving.

Mijn persoonlijke ervaring

De ervaring met Truus herinnerde me aan het belang van empathie en geduld bij de zorg voor mensen met psychische aandoeningen. Het herinnerde me er ook aan dat iedereen, ongeacht hun omstandigheden, recht heeft op respect en zorgzaamheid.

Hoewel het soms uitdagend kan zijn, is het van vitaal belang om mensen met psychoses te ondersteunen en hen te helpen weer grip te krijgen op hun realiteit. Deze ervaring met Truus zal voor altijd in mijn geheugen gegrift staan als een herinnering aan het belang van compassie in de zorg.

Wat betreft Truus, ze was een extreem vrolijke dame en zeer actief. Truus was altijd in beweging en verveelde zich nooit. Ze was geliefd bij veel mensen, behalve als het ging om haar psychosegevoeligheid. In die gevallen kon ze nogal onaangenaam en verbaal agressief worden.

Als zorgbeveiliger konden we dit vaak al herkennen als Truus een haarband droeg en luid begon te praten.


Tim werkt als beveiliger in de zorg en benadrukt het belang van empathie.

Heb je een vraag over psychose?

De PsychoseNet experts beantwoorden jouw vraag in het online Spreekuur van PsychoseNet. Gratis en anoniem.

Meer lezen over naasten?

Ook PsychoseNet probeert het belang van empathie te benadrukken. Steun je ons?

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *