Veel gezochte termen

Psychosenet blog

LHBT en psychische klachten

LHBT en psychische klachten: "Ineens was ik een voorbeeld van een LHBT'er met een psychiatrische stoornis volgens de LHBT-monitor 2018".

“Ineens was ik een typisch voorbeeld van een LHBT’er met een psychiatrische stoornis.” Annette kwam tot nieuwe inzichten nadat ze de LHBT-monitor 2018 las. Haar visie deelt ze in de blog LHBT en psychische klachten.

LHBT-monitor 2018

In de LHBT-monitor 2018 staat dat het niet zo goed gaat met de biseksuelen. Er komen veel psychische klachten voor bij deze groep mensen. Ik was daar niet op bedacht, toen ik het rapport uit interesse las. Ineens was ik een typisch voorbeeld van een LHBT’er met een psychiatrische stoornis. Ik wist daar helemaal niets van af en had een vrolijker beeld van de homogemeenschap.

Ander beeld

Ik heb een bipolaire stoornis type 2, het Syndroom van Gilles de la Tourette en veel trekken van autisme. Vrouwen met autisme zijn vaker biseksueel. Bij het lezen van het rapport kwam ik nog een nieuw taboe op het spoor: verreweg de meeste biseksuele mensen hebben een duidelijke voorkeur hebben voor het andere geslacht, net als ikzelf. Ik heb een ander beeld van mijzelf gekregen door het lezen van de LHBT-monitor en diverse andere rapporten. Ik spiegel me maar niet meer aan de beeldvorming in de media.

Leefstijl

Het gaat slecht met de leefstijl en de gezondheid van biseksuele mensen, maar er is in Nederland nog geen onderzoek naar hoe dat komt. Ze komen niet uit de kast, dat geeft misschien minderheidsstress van binnen. Maar als ze meestal een voorkeur hebben voor het andere geslacht,  is biseksueel zijn misschien wel het minst belangrijk voor hun gezondheid. We weten het niet.

Depressie

Biseksuele mensen hebben statistisch vaker, dus echt niet altijd, te maken met een slechte gezondheid. Chronische aandoeningen, obesitas, een kwetsbare psychische gezondheid, gebruik van alcohol en drugs, meer bezoeken aan de huisarts en de psycholoog, het komt allemaal voor. Een depressie komt bij deze groep vaker voor dan bij de algemene bevolking. Dat is ook zo bij de andere LHBT’ers, de verschillen zitten vooral in de lichamelijke gezondheid. Omdat deze blog gepubliceerd is op PsychoseNet, focus ik me op de depressie en andere psychiatrische klachten.

Risicofactor

Ik las dat de onderzoekers van het Trimbos Instituut homoseksualiteit zien als een risicofactor voor een psychiatrische stoornis. Ze zeggen dat het voor een deel op de genen voor een depressie ligt, en dat LHBT’ers daardoor vaker een psychiatrische stoornis hebben. Het gaat dan meestal om een depressie of een sociale fobie, soms in combinatie met alcohol en drugs. Het gaat om ongeveer een derde van de totale groep, een grote meerderheid heeft geen problemen.

Zelfdoding

Homoseksualiteit is geen ziekte, depressie is dat wel. De combinatie van depressie en homoseksualiteit kan zeer dodelijk zijn. Op de factsheet van 113 zelfmoordpreventie staat dat 8% van de gehele groep ooit een zelfmoordpoging doet, tegenover 2% van de algemene bevolking. Ik verwacht bijna geen pogingen bij de gezonde meerderheid, omdat ik zelf denk dat er aan zelfdoding bijna altijd een depressie vooraf gaat en ik denk ook dat het meestal niet impulsief gebeurt. Als ik de berekening maak voor alleen de groep met de combinatie van psychiatrie en LHBT, kom ik uit op 24%. Dan hebben homoseksuele mensen twee keer zo vaak een psychiatrische ziekte als de algemene bevolking. Maar wel twaalf keer zoveel mensen uit deze subgroep met psychische problemen doen een zelfmoordpoging. Dat zie ik als een aanwijzing voor de ernst van de problemen die deze mensen hebben.

Geaardheid

Terug naar de factsheet van 113 zelfmoordpreventie. Hier maken we een sprong naar lesbisch, homoseksueel en biseksueel. Voor transgenders zijn weer andere cijfers. Van de LHB-mensen die een suicidepoging doen, doet minder dan de helft dat vanwege alleen de geaardheid. Bij een kwart is de poging enkel en alleen om de seksuele oriëntatie. Dat is dan 2% van die 8% mensen die LHBT zijn en een zelfmoordpoging doen. En dat is gelijk aan de suicidepogingcijfers van de algemene bevolking. Bij de transgenders is dit trouwens wel hoger. Ergo, ik concludeer dat het teveel aan mensen dat een poging doet, niet veroorzaakt wordt door mensen vanwege hun homoseksuele geaardheid. De oorzaak is dat ze ernstige psychiatrische problemen hebben, waar de geaardheid natuurlijk wel een rol in speelt.

EMDR

Biseksuelen schijnen moeilijk bereikbaar te zijn met voorlichtingscampagnes. Het COC spant zich enorm in om depressie te voorkomen door te strijden tegen discriminatie en minderheidsstress. Maar wie toch onderuit gaat, is op de GGZ aangewezen. Het gaat om kleine percentages en tegelijkertijd om heel veel mensen. Het is zware problematiek, meer dan de depressie en de zelfdoding waar het het COC en de overheid nu naar kijken. Er is geen aanpak voor Post Traumatische Stress Stoornis, terwijl er volgens Rutgers Kenniscentrum Seksualiteit een relatie is met seksueel misbruik, vooral bij vrouwen. Kennis over trauma’s kan ook zelfdoding voorkomen. Ik vraag de GGZ om daar een rol te pakken, want nu gebeurt er echt te weinig. We hebben de EMDR net zo hard nodig als de mensenrechten.


Annette van der Vliet

Meer informatie:

Reacties

Eén reactie op “LHBT en psychische klachten”

  1. Maria ten Hoeve

    Ik wist niet dat biseksuelen vaker last hebben van psychiatrische klachten of gezondheidsproblemen. Goed dat het COC zich inspant om deze groep te bereiken en depressies wil voorkomen. Ik hoop dat iedereen die hulp nodig heeft deze zal vinden, het is namelijk een belangrijke stap om hulp te vragen. https://www.lister.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *