Main content

App - Suzie

Ik ben er als je me nodig hebt. Als je het even moeilijk hebt of als je ongewenste prikkels ervaart. Ik help je om weer rustig te worden. Zodat je eenvoudig uit je crisis komt en je snel weer veilig bent.

Ik geef je tips of reik je dingen aan die jij fijn vindt: je eigen foto’s, filmpjes, of je favoriete muziek. Je kunt mij gebruiken wanneer je een persoonlijk plan wilt hebben om jezelf in moeilijke situaties te helpen.

Ik ben suzie en ik ben er voor jou.

Suzie biedt ondersteuning bij…

  • Emotieregulatie
  • Gedragsverandering
  • Crisismanagement

De app kan gebruikt worden bij verschillende doelgroepen:

  • Cliënten met uiteenlopende problematiek: psychische problemen, psychiatrische stoornissen, ontwikkelingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en verslaving.
  • Cliënten van alle leeftijden: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.
  • Cliënten binnen verschillende behandelsettings: ambulant, deeltijd, klinisch, wonen en forensisch.

Meer lezen over de app Suzie?

Downloaden?


De app Suzie biedt ondersteuning bij emotieregulatie, gedragsverandering en crisismanagement. Suzie wil je stimuleren om zelfmanagement toe te passen, ‘schadelijk gedrag’ te verminderen en de effectiviteit en continuïteit van behandeling/begeleiding verhogen.

De app Suzie is intellectueel eigendom van drs. M. Westera, psychotherapeut en GIOS, werkzaam bij Verslavingszorg Noord Nederland.

Meer lezen over emoties?

  • Deel deze pagina: