Veel gezochte termen

Psychosenet blog

Auteur

Bram-Sieben

Bram-Sieben schrijft maandelijks een bijdrage voor Psychosenet. Hij is actief voor patiëntenvereniging Anoiksis. Ook is hij als  onderzoeksmedewerker betrokken bij HAMLETT en OPHELIA. Dat zijn twee grote Nederlandse onderzoeken naar het gebruik en afbouw van anti-psychotische medicijnen.

Brams kennismaking met de wetenschap – Interview met Priscilla Oomen

Blog-Brams kennismaking Priscilla
Bram interviewt Priscilla Oomen. Als gastblogger levert Bram-Sieben maandelijks een bijdrage aan PsychoseNet. Hij is al jaren actief voor patiëntenvereniging Anoiksis, de vereniging van mensen met een psychosegevoeligheid. Tevens is hij als onderzoeksmedewerker betrokken bij de studies Ophelia en HAMLETT, twee grote Nederlandse onderzoeken naar het gebruik en afbouw van anti-psychotische medicijnen.

Bram-Sieben: “Mijn blogs hebben als doel om meer bekendheid te geven aan wat er binnen het onderzoeksveld gebeurt rondom psychoses. Er is ook ruimte voor de persoonlijke kanten van de onderzoekers.


Priscilla heeft in het verleden onderzoek gedaan naar depressies bij ouderen. Voor een afstudeerproject in de Verenigde Staten bekeek ze hersenscans van patiënten met Alzheimer. Nadat ze afgestudeerd was kon ze gaan werken in het UMC Utrecht aan de Prednisolon studie. Om werkervaring op te doen met patiënten heeft ze toen een half jaar vrijwillig stage gelopen. Daarna is ze begonnen bij HAMLETT als onderzoeker in een promotietraject.

Priscilla Oomen haar promotietraject gaat over psychose en cognitie

Onder cognitie vallen de verschillende hersenfuncties, zoals het geheugen, concentratie, aandacht en leren. Het is op dit moment nog moeilijk om het denkvermogen te verbeteren middels behandeling. Tijdens haar onderzoek nam Priscilla de BACS af, een testbatterij waarmee het cognitieve functioneren gemeten wordt. De meeste deelnemers vinden deze taakjes leuk om te doen, want ze hebben een groot spelelement in zich.

Tijdens haar promotietraject onderzocht Priscilla de relatie tussen cognitie en negatieve symptomen (zoals verminderde energie en afgevlakte emoties) en positieve symptomen (zoals wanen en hallucinaties). Ze vond dat een groot deel van de mensen op hetzelfde cognitieve niveau blijft. Dat is erg hoopgevend. Ze adviseert de verschillen in uitkomsten tussen verschillende personen mee te nemen in de behandeling. Iemand met een verminderd cognitief functioneren vraagt om specifieke hulp, zoals bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie.

Daarnaast heeft Priscilla veel data verzameld voor de HAMLETT studie

Daarbij heeft ze veel deelnemers gesproken via het afnemen van interviews, vragenlijsten en taken. Voor haar eigen onderzoek kon ze data van de simvastatine studie en van de HAMLETT studie gebruiken. Als zwangerschapsvervanging van een collega heeft ze voor HAMLETT ook nog contacten met meewerkende GGZ instellingen onderhouden.

Vanuit haar opleiding is Priscilla geïnteresseerd in biologisch onderzoek, ook al staat dit verder van de zorg af. Nu is zij echter betrokken bij onderzoek binnen GGZ Eindhoven. Onderzoek dat juist dicht bij de zorg staat. Heel leuk, want dat kan de doelgroep directer helpen. Het onderzoek, de N1AP studie, is kleinschaliger en er doen ongeveer 30 mensen aan mee.

Het N1AP onderzoek gaat ook om het afbouwen met antipsychotica, net als bij HAMLETT

De app Psymate wordt als hulpmiddel gebruikt om een eventuele terugval te signaleren en hopelijk op tijd te voorkomen. Er zijn bij dit onderzoek wekelijks feedback gesprekken om de resultaten van de Psymate terug te geven en te bespreken met deelnemers. Door dit te volgen bekijkt Priscilla of het lukt snel genoeg in te grijpen voordat er opnieuw een psychose ontstaat.

Ervaring met de psychose doelgroep heeft Priscilla tijdens de studies opgedaan. Ze staat er blanco in, en er ontstaan vaak leuke, open gesprekken. Het beeld over verwarde personen klopt niet, want ze spreekt vaak gemotiveerde, goed functionerende mensen. Dat verschilt wel erg per persoon. Soms worden heftige dingen gedeeld en is het team er om haar op te vangen.

Priscilla is sinds kort getrouwd en al heel lang samen met haar huidige man

Haar proefschrift heeft ze kortgeleden ingeleverd en heeft ze bij het verschijnen van deze blog goed verdedigd tijdens haar promotieplechtigheid. Mocht het even minder met haar gaan, gaat ze graag sporten. Bijvoorbeeld hardlopen met oortjes in. Erover praten, bijvoorbeeld met haar man of vrienden, kan ook helpen. Haar sociale netwerk o.a. familie is belangrijk en ze is niet graag alleen. Ze verveelt zich snel en wordt graag uitgedaagd.

Het is waardevol om zoveel mensen te spreken die een psychose hebben doorgemaakt. Zo werd het voor Priscilla een drijfveer om te helpen bij het herstellen van een psychose. Dat moet nog beter.

De tip van Priscilla Oomen: “Kijk niet te ver vooruit. Leef meer in het nu. En kijk vooral wat deze dag of deze week goed gaat.”

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *