Veel gezochte termen

Psychosenet blog

Auteur

Jim van Os

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Lara is hulpverlener is en zelf psychosegevoelig

Logo Lara is hulpverlener is en zelf psychosegevoelig - Psychose awaress day 2022

Ten behoeve van Psychosis Awareness Day maakte Lara Craenmehr een mooie vlog over hoe ze als hulpverlener met haar eigen psychosegevoeligheid omgaat. Ze pleit voor spirituele competenties bij GGZ professionals. Lara Craenmehr vertelt hoe ze als hulpverlener met haar psychosegevoeligheid omgaat. Ze pleit voor spirituele competenties bij professionals.

Bekijk hier de vlog van Lara:

YouTube player

De een schetst dat beeld vanuit het perspectief vanuit eigen leed, de ander vanuit het leed van een naaste

Hoewel elk verhaal uniek is, zijn er ook terugkerende thema’s:

  • Ten eerste het thema van verbinding met andere mensen en hoe je vanuit een positie van eenzaamheid verbinding kunt proberen aan te gaan. En hoe moeilijk dat soms is.
  • Het thema van de waarde van kleine dingen, je bewust worden van de waardering en het belang er van. Levende dingen om je heen, dieren, planten, in de natuur zijn.
  • Het thema van het verstand. Hoe je met denken je eigen scheve voorstellingen recht kunt zetten en gevoelens van zelfafwijzing kunt relativeren.
  • Het thema van de GGZ – hoe je kunt leren het goede uit de GGZ te halen en het minder goede af te buigen of zelfs naar je hand te zetten.
  • Het thema van zorgen voor jezelf, liefde en compassie voor jezelf leren voelen.
  • Het thema van herwaardering van relaties – de liefde vinden in relaties, boven het conflict gaan staan.
  • Het thema van strijdbaar zijn, van empowerment, opkomen voor jezelf, je durven asserteren en je weg te durven vinden.
  • Het thema van ervaringsdeskundigheid en ervaringskennis – hoe andere mensen je op goede ideeën kunnen brengen vanuit de eigen ervaring.
  • Het thema van mentale variatie: dat ieder mens tegen dingen aanloopt en dat we dat met elkaar bespreekbaar kunnen maken.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *