Veel gezochte termen

De PsychoseNet Kennisbank

Beantwoord door

Auteur

expert avatar

Dirk Corstens is psychiater en psychotherapeut en heeft veel ervaring met mensen die stemmen horen. Dirk is betrokken bij Peer Supported Open Dialogue Nederland (POD NL), een eerste echte stap richting werken met open dialogue in de praktijk.

Kennen jullie mensen met psychosegevoeligheid en dwanggedachten?

Vraag

Ik wil heel graag vragen of jullie toevallig mensen kennen die de diagnose schizofrenie/psychosegevoeligheid samen met dwanggedachten hebben en hoe je met zulke mensen in contact kan komen. Verder ook hoe dit normaal gesproken (naast medicatie) behandelt wordt. En of er in Nederland een gespecialiseerde instelling bestaat voor deze problematiek (Al lang bezig met de “gewone” psychiatrie maar hulp blijft beperkt)

Verschil psychose en dwanggedachten is heel duidelijk te zien aan het feit dat de psychose als eigen ervaren wordt en de dwanggedachten niet. In de behandelplan staat het volgende hierover:

“diagnostiek t.a.v. ‘flitsgedachten,’ die tot heden als hallucinaties geduid waren. Conclusie intrusieve dwanggedachten die ten dele overlopen in psychotische overschrijdingen, m.n. waaninterpretaties in het kader van Scheideriaanse ‘somatischepassiviteit’. CGT beklijft onvoldoende, waarop augustus 2013 switch van risperidon naar haldol”

Antwoord

Er zijn veel mensen met zowel psychosegevoeligheid en dwanggedachten. Ik geloof niet dat daar een specifieke behandeling voor is, het wordt meestal met CGT en/of medicatie bestreden.

Maar je zou ook kunnen denken aan acceptance and commitment therapy (ACT), waarbij je leert je eigen ervaringen te accepteren. Het verschil met stemmen horen is soms uiterst vaag en niet te maken. Bij stemmenhoorders gaan wij op zoek naar de betekenis, met behulp van het maastrichts stemmen interview. Dit zou je voor dwanggedachten ook kunnen doen. In de stemmenhoordersbeweging hebben we lang contact gehad met een man uit Zweden (Mads, uit Lund, die zeer ernstige dwanggedachten en -handelingen had) die via het lezen van boeken van Johannes van het Kruis (samen met Theresa van Avilla – die stemmen hoorde – de oprichter van de Carmelieten orde – zijn dwanggedachten een plaats kon geven.

In het algemeen is proberen wegkrijgen van dwanggedachten een strategie die vaak niet helpt (soms overigens wel). Het leren accepteren van stemmen en dwanggedachten is vaak een noodzakelijke eerste stap ovoordat je er mee kunt leren omgaan. Als accepteren lukt is omgaan al minder moeilijk.


Logo biografie Dirk Corstens

Dirk Corstens is psychiater en psychotherapeut en heeft veel ervaring met mensen die stemmen horen. Dirk is betrokken bij Peer Supported Open Dialogue Nederland (POD NL), een eerste echte stap richting werken met open dialogue in de praktijk.

Meer informatie over stemmen:

Meer informatie over psychose:

Beantwoord door: Dirk Corstens op 15 juli 2017

Gerelateerd

Meer over

dwanggedachten
Psychosegevoeligheid

Lees ook