Veel gezochte termen

Psychosenet blog

Slaan; slaan; slaan: fysieke agressie in het dagelijkse leven

bkog-slaan, slaan, slaan

Als Thomas de media bestudeert of  in zijn geheugen graaft raakt hij toch gericht op fysieke agressie. Hij denkt na over het fenomeen. “Ik kijk graag naar een vredelievende toekomst op aarde”

Hoe het ooit begon? Misschien gewoon omdat het bestaat, een onderdeel is van deze wereld, een manier van doen is voor velen. Maar fysieke agressie heeft een belangrijk deel van mijn leven zich vooral tegen me gekeerd en heb het zelf (te) veel als een noodzakelijk onderdeel van overleving gezien.

Heethoofdig en driftig heb ik geprobeerd me te handhaven, met uiteindelijk, logischerwijs in mijn geval, een opgave ten opzichte van weder reflectie van mijn gehele werkelijkheid. Jammer maar het komt wel terug en triggerde recent een aantal traumatiserende events in mijn leven met een herindicatie van mijn gevoelsleven naar vroegere patronen; zo gaat dat soms. Schuld en onschuld maken dan gelukkig niet meer uit en je kunt verder naar het volgende overlevingspatroon.

Volgende sessie: waar vind ik nog fysieke agressie?

Niet meer dus. Het overstijgt meestal mijn kunnen en verpasseert meestal mijn oriëntatie. Jammer dat ik toch die confrontatie oppak,en erop gericht raak. Dat gebeurt waarschijnlijk vanuit media, maar ook vanuit mijn geheugen.

Het idee hebben dat je de indruk moet wekken fysiek verdedigbaar te zijn is op zich niet slecht mijns inziens. De indruk hebben dat fysieke agressie een gewoon onderdeel van deze maatschappij is, lijkt me wat primitief.

Toch heb ik in de herhalingen van gedachten vaak een terugslag nodig om vervolgens weer vooruit te kunnen met dat wat ik al had bedacht. De meningen en visies die  ik al had ontwikkeld en misschien zelfs geldend zijn in de volkscultuur.

Ik ben niet zo onderlegd in psychosociale en culturele wetenschappen, maar vond deze reflectie vanuit een schizofroide zijn naar een wat minder bestaan een interessant uitstapje uit de keurige werkelijkheidsbeleving waar ik mij normaal in bevind. Wellicht dus passé, te reactiveren zo nodig, of een gepasseerd station. Ik weet het niet, veel geleefd en geleerd zeggen we dan maar en kijk graag naar een vredelievende toekomst op Aarde.


Thomas Vijn blogt af en toe voor PsychoseNet en PsychosisNet

Meer lezen over agressie?

foto creative commons (pixabay)

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *