flag 001
flag 002
flag 001
flag 002
flag 001
flag 002
flag 001
flag 002
Animatie: De 5 fasen van psychose en herstel * PsychoseNet

Veel gezochte termen

Psychosenet animatie

Auteur

Jim van Os

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Animatie: De 5 fasen van psychose en herstel

De 5 fasen van psychose en herstel - een PsychoseNet Animatie

Grofweg zijn er vijf fasen te onderscheiden vanaf het moment van je eerste psychotische ervaringen tot het moment dat je met ze hebt leren omgaan. In deze animatie de 5 fasen van psychose en herstel leggen we ze uit.

Het verloop van psychose en het herstel erna, is het beste te beschouwen als een proces waarbij je steeds meer eigen regie krijgt en steeds meer ‘vrije ruimte’ ervaart voor een zinvol leven naast ‘ziekte’.

De vijf fasen van psychose en herstel zijn geen wet

Het is een schets, samengesteld uit wat veel mensen met psychose-ervaring achteraf vertellen over wat ze meemaakten, in combinatie met de praktijkervaring van hulpverleners en ervaringsdeskundigen in de geestelijke gezondheidszorg. Herstellen van een psychose verloopt voor iedereen anders. Iedereen bewandelt een heel ander pad.

Dit zijn de fases van psychose en herstel:

Herstel bestaat uit het leren kennen van je eigen gevoeligheid én weerbaarheid, ermee leren omgaan, je leven weer oppakken en het weer ervaren van een zinvol bestaan. Naasten en je omgeving spelen hierin een belangrijke rol. Herstellen doe je zelf, maar zeker niet alleen.