Main content

In het nieuwe wetsvoorstel WVGGZ (Wet Verplichte Geestelijke Gezondsheidszorg)  is in 2017 een wetswijziging voorgesteld om meer maatwerk te bieden aan cliënten. De wet wordt pas in 2019 van kracht.

Meer regie bij de cliënt

Als de nieuwe wet wordt aangenomen, dan ontstaat de mogelijkheid om ook buiten een instelling verplichte zorg te bieden, bijvoorbeeld in de thuissituatie. Ook staat er in het voorstel beschreven dat beslissingen meer mét de cliënt genomen moeten worden, waarbij de cliënt centraal staat, meer invloed heeft en voorkeuren mag uitspreken. Ook familieleden en betrokkenen krijgen meer recht van spreken. Voorop staat: met elkaar zo goed mogelijke zorg bieden, met beslissingen die door verschillende partijen (cliënt, hulpverlener, familie, betrokkenen) worden ondersteund.

Stand van zaken rondom de WVGGZ

De nieuwe wet WVGGZ zal pas in 2019 van kracht worden. De ontwikkelingen zijn te volgen op de pagina eerstekamer.nl.Kijk voor meer informatie op:

dwangindezorg.nl – Hier staat de uitgebreide wettekst.

rijksoverheid.nl

ggznieuws.nl

  • Deel deze pagina: