Veel gezochte termen

VIP – Vroege interventie Psychose

VIP – Vroege interventie Psychose

Jongeren die voor het eerst een psychose kregen, kunnen diverse problemen ervaren. VIP-teams -vroege interventie Psychose- ondersteunen ze.

Iemand die voor het eerst een psychose heeft gekregen, kan op meerdere levensgebieden ineens ernstige problemen ervaren. Ook de omgeving kan last ervaren. Een VIP team kan helpen. VIP staat voor vroege interventie Psychose.

Bijvoorbeeld als er veel spanningen en conflicten thuis ontstaan. Ouders kunnen veel zorgen hebben, maar niet in staat zijn om de juiste zorg te bieden. Dat geeft voor iedereen een hoop stress.

Wat betekent VIP?

VIP staat voor: Vroege Interventie Psychose. Een VIP-team heeft als doel om psychotische klachten bij met name jongeren zo snel mogelijk na het ontstaan te behandelen om verergering te voorkomen.

Voorkomen is beter dan genezen

Om te voorkomen dat iemand (nog verder) in een crisis raakt, kan er een VIP-team worden ingeschakeld. VIP-teams worden voornamelijk ingezet bij jongeren en jongvolwassenen om hen te ondersteunen in hun herstel, nadat zij voor het eerst een psychose hebben gehad.

Met hulp van het VIP-team leren jongeren hoe ze hun leven weer kunnen oppakken met school, hobby’s, vrienden en vrije tijd. Ook is het herstellen van het contact met de ouders van belang. Daarnaast is er ook aandacht voor het leren omgaan met een psychosegevoeligheid, om een nieuwe psychose in de toekomst te voorkomen.

Werkwijze  VIP-team

Door een laagdrempelige manier van ondersteuning bieden, bouwen hulpverleners uit het  VIP-team een relatie op met de cliënt. Hulpverleners uit een VIP-team komen op een actieve manier vroegtijdig in contact met mensen met psychosegevoeligheid.

Jongeren

Ook komen ze in contact met jongeren die risico lopen om voor het eerst psychose te krijgen. Bijvoorbeeld wanneer jongeren psychotische klachten krijgen, maar er nog geen sprake is van een psychose. Dan zal een VIP-team zo snel mogelijk behandeling bieden om een psychose, of verergering van de klachten te voorkomen.

Andere problemen

Vaak spelen er ook andere problemen mee, zoals verslaving, schulden, of problemen in de thuissituatie. De problemen zijn te ingewikkeld geworden om het zelf op te lossen.

Verschillende rollen in hetzelfde team

In dergelijke teams werken verschillende hulpverleners samen:

  • Psychiaters
  • Maatschappelijk werkers
  • Psychologen
  • IPS-begeleiders (ondersteuning in werk)
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen
  • Ervaringsdeskundigen
  • Verslavingsartsen
  • En meer

Zodoende is er veel kennis in huis en samenwerkend tussen de verschillende disciplines, en kan er snel en effectief ondersteuning worden geboden. Ook wordt er intensief samengewerkt  met andere organisaties, zoals woningbouwverenigingen en organisaties voor beschermd wonen.

Heb je een vraag?

Onze experts beantwoorden jouw vraag in het online Spreekuur van PsychoseNet. Gratis en anoniem.

Wil je PsychoseNet steunen?

Wordt donateur en help ons om mooie projecten te realiseren.