Veel gezochte termen

De 5 fasen van psychose en behandeling

Auteur

Jim van Os

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

De 5 fasen van psychose en behandeling

Pagina - De 5 fasen van psychose en behandeling

Er zijn 5 fasen van psychose en behandeling en drie soorten behandeling te onderscheiden. In dit hoofdstuk kan je er meer over lezen.

De fasen van psychose en behandeling starten met het onderscheiden van de drie soorten behandeling bij psychosegevoeligheid.

  1. De medisch-psychologische aanpak
    Deze is veelal gericht op aanpakken van de ‘symptomen’ van de ‘aandoening’ op basis van zogenaamde evidencebased richtlijnen. Deze behandeling is gebaseerd op kennis uit de psychiatrie, de psychologie en de verplegingswetenschappen. Dit is op zich prima en het moet ook zeker een plek hebben.
  2. De herstelgerichte behandeling
    Deze behandeling is meer gebaseerd op ervaringskennis en gericht op de persoon helpen met de vaardigheden en kennis die nodig zijn om te leren leven met psychosegevoeligheid, inclusief dingen als stigma, uitsluiting, bijwerkingen van medicatie, hulp bij omgaan met de GGZ, eenzaamheid, grip krijgen op je leven, en jezelf weer als een waardevol iemand leren zien.
  3. Sociale zorg
    De sociale zorg heb je nodig om weer terug te kunnen gaan naar de opleiding, werk, dagbesteding, zelfstandig wonen, een toekomst bouwen en alle andere dingen die je nodig hebt om je leven weer op de rails te krijgen.

Bekijk de animatie “Hoe haal ik het meest uit mijn behandeling?”

Helaas is het zo in Nederland dat de verschillende typen zorg niet helemaal goed op elkaar zijn afgestemd. De sociale zorg zit bij de gemeente en is meestal niet goed afgestemd met de medisch-psychologische zorg bij de GGZ. De GGZ is gericht op symptoomreductie met het risico dat mensen blijven hangen in escalerende behandelingen terwijl ze eigenlijk sociale experimenten nodig hebben op het gebied van wonen, werken, opleiding en dagbesteding.

Herstelgerichte zorg is vaak diffuus en moeilijk te vinden. Als je geluk hebt is er een goede Recovery College bij je in de gemeente, zoals Enik in Utrecht. In de praktijk is het vaak een enorme zoektocht om de goede zorg op het juiste moment te krijgen.

Fasering van behandeling

Het is tegenwoordig gebruikelijk om de behandeling van psychosegevoeligheid zodanig te faseren dat er rekening wordt gehouden met de verschillende fasen van herstel – in de zin van herstel van perspectief en de ervaring van een zinvol participerend bestaan.

Fase 1: De vroege fase van psychose In de vroege fase kan de hulpverlening vooral informatie geven. Informatie over wat er precies aan de hand is, dat het alle kanten op kan gaan en dat er geen paniek hoeft te ontstaan. Dat is in deze fase belangrijk om te weten.

Fase 2: In fase 2 heb je te weinig zicht op de werkelijkheid en daardoor is eigen regie voeren niet of minder goed mogelijk.

Fase 3: De derde fase van ‘worstelen met het hebben van psychosegevoeligheid’.

Fase 4: Van ‘leven met psychosegevoeligheid’ is er voldoende rust ontstaan en is de crisis naar de achtergrond verdwenen.

Fase 5: In de vijfde en laatste fase ‘Leven voorbij psychosegevoeligheid’, hebben mensen zo goed leren omgaan met hun psychosegevoeligheid, dat het een goed te dragen last is.

In dit hoofdstuk kun je meer lezen over de verschillende fasen van psychose en behandeling.

Meer lezen van Jim van Os?

Jim van Os schreef deze boeken die de moeite waard zijn om te lezen:

Gerelateerd

Meer over

Behandeling en zorg
Psychosegevoeligheid

Lees ook