Main content

Wanneer iemand van twaalf jaar of ouder gedwongen moet worden opgenomen, dan is de Wet BOPZ van kracht.

Bij een gedwongen opname is er sprake van dwang en wordt iemands vrijheid beperkt. Onder bepaalde voorwaarden is dit wettelijk toegestaan. In de Wet BOPZ staat omschreven wat wel en niet mag, wat de rechten en plichten zijn van alle betrokken partijen en hoe alle belangrijke beslissingen worden genomen.

De Wet BOPZ staat voor: Wet Bijzondere Opneming Psychiatrisch Ziekenhuis.

Wat er in de Wet BOPZ is vastgelegd

Onder andere zijn de volgende onderwerpen strikt omschreven in de Wet BOPZ:

  • Hoe de besluiten tot gedwongen opname tot stand komen;
  • Onder welke voorwaarden een gedwongen opname mag plaatsvinden;
  • Welke personen verantwoordelijk zijn in de besluitvorming en de uitvoering van dit besluit;
  • Welke acties onder dwang mogen worden uitgevoerd door het personeel van het ziekenhuis;
  • Welke vorm van vrijheidsbeperking is toegestaan en welke vrijheden een cliënt wel heeft;
  • Wat de rechten en plichten zijn van de cliënt, de hulpverleners, het ziekenhuis, de familie en directe betrokkenen;
  • Hoe en waar iemand een klacht kan indienen;
  • Hoe een een besluit tot gedwongen opname kan worden beëindigd.

Zolang de WVGGZ (Wet Verplichte Geestelijke GezondheidsZorg) nog niet in werking is getreden, heeft de GGZ zich tot 2019 te houden aan de huidige Wet BOPZ.Bekijk voor meer informatie:

dwangindezorg.nl

  • Deel deze pagina: