Main content

Vooral jonge mensen ervaren psychotische verschijnselen en krijgen een psychose. Mensen tussen 14 en 30 worden het vaakst getroffen.

Bij mannen begint een psychose gemiddeld drie jaar eerder dan bij vrouwen. Vrouwen hebben vaker een combinatie van psychosesymptomen en stemmingsverandering, zoals depressie. Mannen hebben meer last van psychosesymptomen in combinatie met veranderingen in motivatie en cognitie.

Bekende risicofactoren voor het krijgen van een psychose zijn trauma, drugsgebruik (met name op jonge leeftijd) en het behoren tot een minderheidsgroep.

Bij sommigen gaat het normale inbeeldings- en interpretatievermogen makkelijker over in een psychose dan bij anderen

Dat heeft te maken met de mate van psychosegevoeligheid en de mate van weerbaarheid die iemand heeft. Als je veel psychosegevoeligheid hebt en weinig weerbaarheid, moet je leren die twee weer in balans te krijgen. Je kunt je gevoeligheden leren herkennen en je kunt leren om ze te compenseren met je eigen weerbaarheid.

  • Deel deze pagina: