flag 001
flag 001
flag 001
flag 001
Alternatieve behandeling bij psychose * Psychosenet

Veel gezochte termen

Alles over behandeling

Opkomende vormen van zorg

Pagina opkomende vormen van zorg

Naast de reguliere behandelmethoden, zijn er diverse alternatieve mogelijkheden ter aanvulling van je therapie. Mindfulness bijvoorbeeld, of de Yucelmethode.

Mindfulness

Mindfulness kan worden gebruikt als je stress ervaart omdat je niet op kan tegen ervaringen (stemmen, wantrouwen, depressie, uitzichtloosheid) of situaties. Mindfulness, of aandachttraining, is het tegenovergestelde van leven op de automatische piloot. Je komt dichterbij je gevoel, zonder erover te oordelen of er direct gevolg aan te geven. Je aanvaardt de situatie zoals deze is en creëert zo ruimte om problemen van een andere kant te bekijken. Door dit proces te trainen, leef je intenser en je kunt je tegelijkertijd makkelijker ontspannen. Mindfulness kan een onderdeel zijn van https://www.actinactie.nl/wat-is-act/.

Een training bestaat uit ongeveer 8 groepsbijeenkomsten met oefeningen en huiswerk tussen de sessies.

Open dialogue

Open dialogue is een Finse behandelmethode die bij psychose een goed resultaat kan geven. Het wordt vooral gebruikt in crisissituaties en kan voorkomen dat mensen moeten worden opgenomen, met alle (traumatische) gevolgen vandien. Voor veel mensen met psychose is het vanzelfsprekend om zelf in de waanbeelden op te gaan of met de stemmen te praten, maar het is een raar idee dat een ander dit gaat doen. Bij open dialogue wordt iedereen die belangrijk is voor de persoon die een psychose heeft bij de behandeling betrokken. Ze komen vijf tot tien keer bij elkaar. Meestal voelt de persoon met psychosegevoeligheid zich heel serieus genomen, de behandelaar benadert de waandenkbeelden en de stemmen immers ook als een (psychologische) realiteit. Alle betrokkenen uit de omgeving kunnen gezamenlijk helpen puzzelstukjes te leggen om de oorzaak van de psychose te achterhalen.

Yucelmethode

Bij de Yucelmethode bouw je met gekleurde blokken een opstelling die je levenssituatie weergeeft. Je benoemt je problemen (je draaglast) en de ondersteuning die je daarbij krijgt (je draagkracht) in je eigen woorden en zet ze door middel van de blokken heel tastbaar neer op tafel. Zo worden je problemen en de behoefte aan steun duidelijk zichtbaar en makkelijker bespreekbaar. Deze methode werkt ook heel goed bij mensen die niet zo makkelijk praten of die minder talig zijn.

Gerelateerd

Meer over

Lees ook