Main content

De burgemeester beslist door middel van een IBS of iemand gedwongen opgenomen moet worden. De rechter beslist daarna of de gedwongen opname voor drie weken aanblijft. Na die periode is er mogelijkheid tot verlenging van de opname door middel van een rechterlijke machtiging (RM).

Hoe een rechterlijke machtiging in werking treedt

De burgemeester beslist door middel van een IBS of iemand gedwongen opgenomen moet worden. De rechter beslist daarna of de gedwongen opname voor drie weken aanblijft. Na drie weken zijn er twee opties:

  • Optie 1: Als de behandelend arts de inschatting heeft dat er nog steeds sprake is van gevaarlijk gedrag, dan kan hij een ‘Rechterlijke Machtiging’ (RM) aanvragen. Dan wordt de IBS nog maximaal drie weken verlengd, totdat er over deze RM is beslist;
  • Optie 2: Indien de behandelend arts inschat dat er geen sprake meer is van gevaarlijk gedrag, dan vervalt de gedwongen opname. De behandeling kan gestopt worden of vrijwillig worden voortgezet.

Verloop van een RM

Nadat de rechter heeft besloten dat iemand een RM krijgt, moet de persoon binnen twee weken zijn opgenomen op een gesloten afdeling van een instelling. De rechter heeft ook de verantwoordelijkheid om directbetrokkenen op de hoogte te stellen van deze beslissing.

De RM opheffen

De cliënt kan aan de behandelaar vragen de RM op te heffen. Als de behandelaar dat niet wil, kan de cliënt de geneesheer-directeur of de officier van justitie aanschrijven. Een laatste stap is cassatie.

Een RM duurt zo lang als nodig is

Bij een gedwongen opname kan een cliënt niet zelf bepalen wanneer hij uit de instelling vertrekt. Daarvoor moet de Bopz-arts (geneesheer directeur) toestemming geven. Dit gebeurt wanneer de cliënt in zoverre is hersteld, dat aan de criteria voor een gedwongen opname niet meer wordt voldaan. Na deze inschatting dat er geen sprake meer is van gevaarlijk gedrag, kan -net als bij de IBS- de behandeling worden gestopt of vrijwillig worden voortgezet.Bekijk voor meer informatie:

dwangindezorg.nl

  • Deel deze pagina: