Main content

  • In het boek ‘Als je brein bedriegt’ gaat Geertje Paaij – moeder van een dochter met psychosegevoeligheid – in op de gevaren van social media in de psychiatrie.

  • Hoe kan de behandelaar zorgen voor hoop en wat kan deze doen om het contact te optimaliseren wanneer er sprake is van suïcidaal gedrag?

  • Thomas Melle lijdt al jarenlang aan manische depressiviteit, een bipolaire stoornis. Hij vertelt over zijn persoonlijke drama’s en langzame herstel, en geeft zo een buitengewoon inzicht in de belevingswereld van een patiënt.

  • ‘De Magier’ is gebaseerd op de ervaringen van Vincent Sjoerd Swierstra. Tijdens zijn studietijd in Amsterdam belandde hij langzaam in een psychose.

  • Peter Dierinck pleit in zijn boek ‘Hoop verlenen’ voor een vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg en meer participatie en inclusie.